Category: Open Source

Open Business model digital to physical

Αναλύοντας ένα ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο που συνδέει τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο.

Η διεπαφή μεταξύ δύο οικοσυστημάτων, δημιουργεί ένα δύσκολο αλλά πολύ γόνιμο σύστημα, σκεφτείτε το θαλάσσιο οικοσύστημα και το χερσαίο όπου πιθανός να έχουμε και την εκβολή κάποιου ποταμού. Το οικοσύστημα που δημιουργείται είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον λόγο της βιοποικιλότητας αλλά και των ακραίων τιμών που μπορεί να έχουν κάποιοι δείκτες.

Open_Bus_D2P

Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα case study για συστήματα μεταφοράς ψηφιακά έργα σε υλική μορφή.

Όπως στην φύση έτσι και την τέχνη του επιχειρείν η δημιουργία λύσεων που θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τους δημιουργούς ενός άυλου έργου με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

 1. Γιατί αφορά μια μεγάλη μερίδα δημιουργών creative industry
 2. Γιατί τα μοντέλα που βασίζονται στην συν-δημιουργία είναι το μέλλον
 3. Γιατί ο κατανεμημένος τρόπος παραγωγής δημιουργεί αλυσίδες αξίας που οι επωφελούμενοι είναι πολλοί.
 4. Τέλος οι μικρές παραγωγές μόνο για να εξυπηρετήσουν την ζήτηση που υπάρχει την δεδομένη στιγμή μας παρέχει μια φιλικότερη προσέγγιση προς στο περιβάλλον, γιατί δεν σπαταλάμε πόρους και υλικά, που θα έπρεπε να τα αποθηκεύσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε όταν κάποιος τα ζητήσει.

Ξεκινώντας να μιλήσουμε για επιχειρηματικά μοντέλα ανοικτού τύπου. Η βασική διαφορά και το συγκριτικό πλεονέκτημα τους είναι η ευελιξία που παρέχουν τόσο στους δημιουργούς τόσο για την χρήση όσο και στην επαναχρησιμοποίηση του έργου ή μέρους αυτού για δημιουργία νέου έργου, δημιουργώντας αλυσίδες αξίας όπου η αξία διανέμετε στους συμμετέχοντες μετά την παραγωγή της. Πρακτικά μιλάμε για δίκτυα συν-δημιουργίας όπου κάποια πράγματα παρέχονται χωρίς χρέωση δίνοντας χώρο για να δημιουργηθεί η κατάλληλη μάζα και ωρίμανση «προϊόντων – υπηρεσιών» που θα έχουν μια αξία και θα μπορούν να λαμβάνουν οι συμμετέχοντες που συνέβαλαν την παραγωγή της είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Και αν όλα αυτά είναι αρκετά θεωρητικά, σας γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και απλοί μέσα από παραδείγματα.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά που κινητοποιούν τους ανθρώπους για να γίνουν συν δημιουργοί και να κερδίσουν από την παρεχόμενη αξία είναι:

 • Προσβασιμότητα
 • Συμμετοχηκότητα
 • Καινοτομικότητα
 • Φήμη

Business Model Digital to Physical

Σε αυτή την κατηγορία ανοικτών μοντέλων είναι λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών είναι που μετατρέπουν ένα ψηφιακό πόνημα σε υλικό έργο.
Εδώ η τεχνολογία μας παρέχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, μέσο της ανάπτυξης ψηφιακών σχεδίων, και τις υλοποιήσεις τους σε μηχανές CAM, CNC, 3D Printing. Αν μέχρι σήμερα μια εταιρία έπρεπε να έχει κάποιον σχεδιαστή που θα δημιουργούσε το σχέδιο (π.χ. μια καρέκλα) ένα εργοστάσιο κατασκευής ένα χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών αλλά και τελικών προϊόντων, τέλος ένα δίκτυο διανομής για να μεταφερθούν τα προϊόντα σε συνδεδεμένα σημεία πωλήσεις για να μπορεί να τα αγοράσει ο καταναλωτής.
Ας το δούμε το ίδιο παράδειγμα μέσα από μια υπηρεσία peer2peer όπως τo OpenDesk πρόκειται για μια πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή σχεδιαστές, παραγωγούς κατασκευαστές επίπλων και καταναλωτές.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα marketplace που έχει τρεις βασικούς συμμετέχοντες (stakeholders) η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις μια που θα πρέπει να έχεις όλους τους εμπλεκόμενους εκεί για να έχει νόημα μια τέτοια προσπάθεια. Βέβαια ξεκινάς από τους δημιουργούς που θέλουν να παράγουν νέα σχέδια όπου με γνώμονα την λειτουργικότητα και την χρηστικότητα δημιουργούν νέα έπιπλα κάτω από άδειες Creative Commons έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να προσθέσει να μεταποιήσει ή να επεκτείνει την λειτουργικότητα ανάλογα με την ανάγκη του, με προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αναφορά στο αρχικό σχέδιο και τον δημιουργό και αν η χρήση δεν έχει εμπορική εκμετάλλευση ο δημιουργός δεν αξιώνει χρηματική απολαβή. Η ύπαρξη διαφορετικών αδειών χρήση παρέχει την ευελιξία στον δημιουργό να προστατεύσει το έργο του δίνοντάς ζωτικό χώρο για ανάπτυξη και νέων πραγμάτων.

Αρά ο νέος σχεδιαστής έχει τον χώρο για να παρουσίαση την δουλεία του και να δώσει την αφορμή για να εμπλακούν και άλλη την διαδικασία υλοποίησης και διανομής. Έτσι το κανάλι αυτό (OpenDesk) δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν φυσικά προϊόντα από ψηφιακά έργα όπου ο κόσμος θα αναδείξει τα ποιο λειτουργικά και χρηστικά, με την επιλογή τους. Άρα ο καλλιτέχνης εκπληρώνει και τις τέσσερις αξίες Προσβασιμότητα, Συμμετοχηκότητα, Καινοτομία και Φήμη. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή των μικρών παραγωγών (Makerts) δημιουργική άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πράγματα με τα χέρια τους, λόγο των αδειών χρήσεις μπορούν να κατεβάσουν και να υλοποιήσουν τα ψηφιακά σχέδια ενός σχεδιαστή οποίος μπορεί να είναι πολύ μακριά, επίσης μπουν να τα τροποποιήσουν για να καλύψουν μια συγκεκριμένη ανάγκη. Εδώ οι κατασκευαστές συμμετέχουν και αυτοί με την σειρά τους τις τέσσερεις αξίες προσβασιμότητα καινοτομία, συμμετοχηκότητα, και πάντα η εμπιστοσύνη είναι η πεμπτουσία της όποιας ανθρώπινης συναλλαγής. Τέλος ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί το προϊόν από τον πλησιέστερο κατασκευαστή, κερδίζοντας από την μη ύπαρξη ενδιάμεσων, πρόσβαση σε προϊόντα με μια φρέσκια ματιά, που είναι φιλικά στο περιβάλλον μια που κατασκευάζονται μόνο αν κάποιος τα χρειάζεται και τέλος το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους είναι μικρότερο μια που δεν παράγετε CO2 για την μεταφορά και αποθήκευση τους μέχρι να βρεθεί αγοραστής.

valuePropostions_Opendesk2

Πρακτικά δίνει την δυνατότητα στους σχεδιαστές να έρθουν σε άμεση επαφή με τους τελικούς καταναλωτές, στους DIY να επωφεληθούν από την δυνατότητα να υλοποιήσουν τα σχέδια των επίπλων, στους μικρούς παραγωγούς να παρέχουν μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους κάνοντας όλοι την διαδικασία πιο χρηστική αλλά και αποτελεσματική για τους συμμετέχοντες σε αυτή. Όπως το IKEA μείωσε το κόστος για τα έπιπλα μια που την συναρμολόγηση και την μεταφορά από το κατάστημα στο χώρου του πελάτη την κάνουν οι ίδιου οι καταναλωτές. Στην λύση του OpenDesk έχουμε ένα μοντέλο ακόμα πιο ενδιαφέρον μια που η υλοποίηση γίνεται on demand κοντά στο τόπο του καταναλωτή. Ενώ στην αλυσίδα αξίας είναι περισσότεροι οι επωφελούμενοι σε σχέση με το IKEA. Τόσο για τον καταναλωτής για την καλύτερη τιμή, όσο για τον μικρό παραγωγό για την πελατεία που δημιουργεί, αλλά και τον σχεδιαστή για την δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή με τους πελάτες χωρίς κάποιον ενδιάμεσο.

OpenDesk_BM_gr

Το οικονομικό μοντέλο είναι πολύ απλό καθαρό και διάφανο.

 1. Ο Κατασκευαστής ορίζει το κόστος, δεν έχει κάποιο κόστος για να μπει στη πλατφόρμα, μπορεί να γίνει μέλος μια κοινότητας από makers στο FabHub.io και να κερδίσει από τα οφέλη που δημιουργούν οι κοινότητες, όπως συνεργασίες μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα.
 2. 8% της αξία θα πάρει στο σχεδιαστή
 3. 12% της αξίας στην πλατφόρμα για συντήρηση και ανάπτυξη, marketing κλπ

Έστω ότι ο κατασκευαστής θέλει 1000 ευρώ για τα υλικά και την δουλεία του.
Τότε η αξία του τελικού προϊόντος θα είναι :
Κατασκευαστής 1000, Σχεδιαστής 80, OpenDesk 120, ΦΠΑ ανάλογα με την χώρα κατασκευής Ελλάδα 24% 280,8 Αρά τελική τιμή 1480,80 ευρώ στην Ελλάδα.
Αν ο σχεδιαστής αποφασίσει να χρεώνει για το κατέβασμα των σχεδίων του τότε η πλατφόρμα παίρνει προμήθεια 5%

Network-of-makers

Κάποιες σκέψεις για το τέλος

Στην Ελλάδα που δεν ξέρει προς τα που να πάει αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ιδέες και να αναδείξουμε καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αξία.Η εξοικείωση με επιχειρηματικά εργαλεία όπως το Business Model Canvas, αλλά και οι ανάλυση μοντέλων μπορεί να είναι ένας από τους πυλώνες που θα πρέπει να λειτουργήσουμε.

 • Τα επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν πατέντες είναι ανοικτά και προσβάσιμα (Μην φοβάστε ότι θα σας κλέψουν το μοντέλο).
 • Τα επιχειρηματικά μοντέλα ανοικτού τύπου μπορεί να γίνουν η αιχμή του δόρατος για την παραγωγή αξίας συνεργατικά.
 • Αν η καινοτομία του IKEA ήταν στο να αφαιρέσει κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης και διανομής, το μοντέλου του Open Desk είναι πολύ πιο λειτουργικό και βιώσιμο, βέβαια αν δεν καταφέρει να ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο η βιωσιμότητα δεν είναι διασφαλισμένη . Αυτό είναι και η ομορφιά αλλά και ιδιαιτερότητα που έχει το επιχειρώ.

Επιχειρώ σημαίνει ρισκάρω και για να ελέγξω το ρίσκο πρέπει να μετράω τι κάνω για να μάθω όπου  μέσα από αυτή την διαδικασία,θα βελτιώσω το τρόπο που παράγω την αξία. Μόνο μέσα από την τεκμηριωμένη μάθηση και την γρήγορη προσαρμογή σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει,θα μπορέσει να γίνει το κλειδί για την δημιουργία βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

 

 

 

 

 

Advertisements

Aπο τον διαφωτισμό στην συνεργατική οικονομία

man checking his phoneΜε αφορμή την πόλωση που δημιουργεί το δημοψήφισμα, στις 5/7 οι περισσότερες αναλύσεις προσπαθούν να προβλέψουν την έκβαση των πραγμάτων με τα εργαλεία ανάλυσης του 18 αιώνα. Ούτε η καμπύλη της ζήτησης, ούτε η καμπύλη της προσφοράς μπορούν να απαντήσουν στο πρόβλημα, γιατί η πραγματικότητα έχει προχωρήσει σε κάτι που ούτε ο Κέϋνς  ούτε ο Μάρξ μπορούσαν να εξετάσουν μια που δεν υπήρχε αντίστοιχο δεδομένο. Τα ομότιμα μοντέλα (peer2peer)  παραγωγή αξίας, που βασίζεται στην διττή ιδιότητα όπου ο καταναλωτής μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παραγωγός της αξίας.

Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, και η σύνθλιψη της μισθωτής εργασίας, λόγο τις κρίσης του 2007 επέφερε ένα τεράστιο ρήγμα στο κοινωνικό κεφάλαιο του πρώτου κόσμου, επικαιροποιώντας την ανεπάρκεια του συστήματος να δημιουργήσει μια ισορροπία. Από την άλλη η ανάπτυξη της τεχνολογίας του Internet, των κινητών και του Internet of things επιτάχυνε την ωρίμανση  μιας νέας αξιακής αντίληψης για το «ευ ζην». Θα μπορούσα να συνοψίσω την αλλαγή σε δύο θεμελιακούς παράγοντες.

Νομίζω ότι αυτοί είναι:

 • Tο πρώτο στοιχείο μιας θεμελιακής διαφορετικής προσέγγισης είναι η ομότιμη παραγωγή.
 • Το δεύτερο στοιχείο που  κατά την γνώμη μου ένα ουσιαστικό αφορά την εγγενή αδυναμία του Καπιταλισμού, όπου λόγο της συσσώρευσης, πρακτικά γεννάει την κρίση του, και εδράζει στο γεγονός ότι η ιδιοκτησία είναι η θεμελιακή αξία του, αλλά μέσα από τον νέο τρόπο παραγωγής μεταβάλετε σε δευτερεύουσα ιδιότητα.

Τα ομότιμα δίκτυα αλλά και γενικότερα η συνεργατική οικονομία μέσα από την χρήση ανενεργών πόρων και στην ενσωμάτωση τους στην παραγωγική διαδικασία μεταβάλει την αξιακή αντίληψη της ιδιοκτησίας σε προστιθέμενη αξία που δημιουργείτε από την αξία της προσφερόμενης υπηρεσία,  βλέπουμε ότι τα αγαθά να γίνονται υπηρεσίες. Το είδαμε να συμβαίνει στο χώρο της τεχνολογίας με τα επιχειρηματικά μοντέλα του open source και open innovation, που λόγο της εύκολης και γρήγορης κλιμάκωσης, μπορούν να δημιουργούν βιώσιμες λύσεις.

Επειδή η τεχνολογία λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης των κλάδων της οικονομίας βλέπουμε αυτά τα μοντέλα να επεκτείνονται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της κοινωνίας στην (μεταφορές, εκπαίδευση, τουρισμός, εστίαση, χρηματοοικονομικό σύστημα, υπηρεσίες, αγροτική παραγωγή,  βιομηχανία).

Στην Ευρωπαϊκή ένωση από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000 έχουν αναπτυχθεί πολιτικές για την εδαφική της συνοχή (European Towns and Territorial Cooperation)  όπου αναδείχθηκαν λύσεις αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής μέσα από εταιρίες διαχείρισης  επέκτασης και επικοινωνίας της τοπικής γνώσης (DMC) προσπαθώντας να ενσωματώσουν ένα αφήγημα για την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής.  Η ανάλυση και εξειδίκευση αυτών των πολιτικών ενσωμάτωσε την ανάπτυξη εφαρμοσμένης καινοτομίας σε τοπική κλίμακα (Innovation district)  μια θεμελιώδη πρόκληση για τις τοπικές κοινωνίες που πέρα από τις λογικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιας απήχησης, συμβαίνει μέσα από μια μόχλευση (diversity)  που τελικά παράγονται πραγματικά χρηστικά και καινοτόμα πράγματά ενώ  παράλληλα, δημιουργούνται αλυσίδες μικρο αξίας προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας.

Και για να μιλήσω ως επιχειρηματίας, δηλαδή άνθρωπος πους ρισκάρει για την παραγωγή διανομή και σύλληψη στης αξίας. Η επικούρια ευδαιμονία θα μπορούσε να ανάλυση στο customer journey για να δημιουργήσουμε  προϊόντα και υπηρεσίες που θα λύνουν πραγματικά  προβλήματα.  Η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη να απάντησει στο customer discovery.

Όταν υπάρχει μια πόλωση και τίθενται ζητήματα που πρέπει να απαντήσεις με ένα ναι ή όχι ο μόνος ασφαλής μπούσουλας πέρα από την προπαγάνδα των μεν και των δε, είναι να βασιστείς στο αξιακό σύστημα που έχεις, για να επιλέξεις. Με το που προκηρύχθηκε το δημοψηφίσματα αμέσως  ένιωσα την ανάγκη να πάρω θέσει, με γνώμονα την αντίληψη που έχω για τα πράγματα. Και καθώς περνούσαν οι μέρες έβλεπα πολλούς φίλους συνοδοιπόρους συνεργάτες να τάσσονται με την πλευρά της συντηρήσεις, άνθρωποι που εκτιμάω αγαπάω και σέβομαι, ενεργά μέλη της συνεργατικής κοινωνίας, με έκανε να αναρωτηθώ αν η σοφία των πολλών, μπορεί να είναι καλύτερη από την ταπεινή μου άποψη.

Ξανά ζύγισα τα πράγματα και ξέρω πως ότι ούτε το λόμπι της δραχμής ούτε ο οποιοσδήποτε Σόρος μπορεί να τα αναστρέψει  αυτό που συμβαίνει γιατί το αξιακό σύστημα που πρεσβεύει πεθαίνει. Η αξία που προσδοκά δεν υπάρχει στα υλικά πράγματα, αλλά στους ανθρώπους του τόπου. Ξέρω ότι αύριο όποια και αν είναι η ετυμηγορία των πολλών, όλοι μαζί  συντεταγμένα θα προχωρήσουμε και ας πιστέψαμε ότι μας χωρίζουν πράγματα. Γιατί τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Αγαπητοί φίλοι δεν είμαστε στο τέλος της μεταπολίτευσης αλλά στο λυκόφως ενός νέου κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Κάτι αντίστοιχο του διαφωτισμού οπού από την φεουδαρχία περάσαμε στον καπιταλισμό.

Αναζητώντας την ανθρώπινη ευδαιμονία ως η ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης, που  θα υπερτερεί της ευημερίας των αριθμητικών μεγεθών, παραμένοντας το χρήμα ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπός.

Για όλους αυτούς του φιλοσοφικούς και πολιτικούς λόγους αποφάσισα να ταχθώ υπέρ του όχι.

Update 01. Το κείμενο αυτό το έγραψα πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά κάτι η δυσλεξία μου, κάτι η συνήθεια να πηγαίνω για ούζο μετά την ψηφοφορία, άργησα να το αναρτήσω.  Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω στους κυβερνώντες να έχουν ενσυναίσθηση για το τι  θέλουν να πετύχουν και να μην τυφλωθούν από την νωπή και καθαρή εντολή του κόσμου.  Όποια και αν είναι η κατάληξη της διαπραγμάτευσης είτε μέσα στο ευρώ είτε έξω από αυτό, είτε έχουμε ταχτική χρεοκοπία είτε άτακτη, είτε πάμε για την Ευρώπη των κοινωνιών όπου οι άνθρωποι και η αξιοπρέπεια θα είναι πάνω από τους αριθμούς. Υπάρχουν μέτρα σχεδόν 9 δις για τους επόμενους έξη μήνες και πολλές διαρθρωτικές αλλαγές. Να θυμούνται ότι η αριστεία είναι τρόπος ζωής και όχι μια πράξη, και θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση για τους πάντες, με τρόπο διαφανή και αδιάβλητο.

Το κείμενο αυτό το έγραψα για τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν προσωπικά και έχουν μια φιλελεύθερη άποψη για την επιχειρηματικότητα,για να τους πω, ότι υπάρχει μια άλλη πιο ουμανιστική αντίληψη για την ανάπτυξη της. Όπου όταν αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των ανθρώπινων σχέσεων μπορεί να δημιουργούμε κοινωνική ανάπτυξη που οι άνθρωποι θα βγάζουν το καλό τους εαυτό, όχι με μια μηχανιστική αντίληψη μιας κοινωνίας υπερανθρώπων αλλά με μια επικούρεια οπτική.

Παραμένοντας σε εγρηγορση και κάνοντας πολιτική στην πράξη, έξω από τους κομματικούς μηχανισμούς,η συνεργατική λογική είναι η απάντηση στο μετά τον καπιταλισμό τι;

Αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα βαθύτατα πολιτικά.

Καινοτομία και επιχειρηματική βιωσιμότητα.

Όπως γίνεται κάθε χρόνια όταν τελειώνει ένας χρόνος και ξεκινάει ένας νέος να θέλουμε να κάνουμε ένα απολογισμός για το τι κάναμε στην χρονιά του πέρασε. Θα ήθελα να καταθέσω την γνώμη μου για ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια διαρκώς προσπαθώ να το διαφωτίσω. Αφορά το τρίπτυχο καινοτομία, επιχειρηματικότητα, βιωσιμότητα. Στο 2014 ξεκινήσαμε και τρέξαμε δύο εργαστήρια σχετικά με το θέμα «Επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμη ανάπτυξη». Προσπαθώντας να διερευνήσουμε και να φωτίσουμε το θέμα πώς μπορούμε κάνουμε πράγματα που θα είναι βιώσιμα:

Business model and sustainability workshop

Business model and sustainability workshop

 

Ξεκινώντας από την αρχή: Επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένα η διαδικασία αποτύπωσης, δημιουργίας, διανομής και σύλληψης της αξίας που παρέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία. Προσπαθώντας να διερευνήσουμε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να κάνουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο καινοτόμο; Θα μπορούσαμε να τα ταξινομήσουμε σε τέσσερις βασικές ανεξάρτητες κατηγορίες όπου το νέο μοντέλο θα μπορούσε να είναι είτε μια η περισσότερες από αυτές.

 1. Καινοτομία στην παραγόμενη αξία : Τι καλύτερη πρόταση αξίας έχει η προσφορά μας είτε για ένα υπάρχον είτε για ένα καινούργιο πρόβλημα;
 2. Αρχιτεκτονική καινοτομία: Πώς επαναδημιουργείται η αλυσίδα αξίας για να προσφέρουμε μια νέα πρόταση αξίας;
 3. Καινοτομία στην ροή εσόδων: Αλλάζοντάς το μίγμα εσόδων όπου αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει για καλύτερη πρόταση αξίας.
 4. Καινοτομία στην κουλτούρα: Αλλάζοντάς το πλαίσιο που πραγματοποιούνται τα πράγματα μπορεί να αλλάξεις και την κουλτούρα και οπτική των ανθρώπων.

Μέσα από το εργαστήριο προσπαθήσαμε να αναδείξουμε:

 1. Την κατανόηση των επιχειρηματικών μοντέλων. (Μέσα από τα εννιά δομικά στοιχεία του BMC μπορεί να αποτυπώσει τόσο τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες  όσο και το περιβάλουν έξω από την επιχείρηση. Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η εστίαση, με γνώμονα την ποιότητα αναπτύσσουμε τον καμβά.  Το δεύτερο στοιχείο είναι η ταχύτητα και  ευελιξία  συνδέουμε τις δράσεις από τα δομικά στοιχεία  και κατανοούμε τις σχέσεις που δημιουργούνται. Τέλος το σημαντικότερο στοιχείο του καμβά είναι η κοινή γλώσσα που όλου οι συμμετέχοντες μιλάνε και κατανοούν με τον ίδιο τρόπο όλες τις απαντήσεις από τα δομικά στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου).
 2. Δημιουργώντας εναλλακτικά πρωτότυπα «Πώς θα μπορούσε να είναι;» (Η λογική πίσω από αυτή την διαδικασία είναι να δούμε πόσα και πια θα είναι τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο μοντέλο, είτε στην αξία, είτε στην αρχιτεκτονική, είτε στα έσοδα. Δημιουργώντας πολλές πιθανές εκδοχές).
 3. Αξιολογείστε την δύναμή του κάθε σχεδίου. ( Αναζητώντας την καλύτερη για να την δοκιμάσουμε στην πράξη και βελτιστοποίηση της μέσω της Lean διαδικασίας)
 4. Παρουσίαση του μοντέλου. ( Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της προσπάθειας της κάθε ομάδας).

 

Σκοπός μας είναι μέσα από παραδείγματα να βλέπουν οι άνθρωποι πως και γιατί αξίζει κάποιος να κάνει χρήση των νέων εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικών αποφάσεων. Στο πρώτο εργαστήριο αντιμετωπίσαμε το μοντέλο του open innovation  με την περίπτωση του Lego Idea μια ενδιαφέρουσας αντιμετώπιση για ανάπτυξη, ενός μοντέλου συν-δημιουργίας  όπου οι καταναλωτές γίνονται σχεδιαστές των νέων προϊόντων της εταιρίας. Ενώ στο δεύτερο εργαστήριο αντιμετωπίσαμε το μοντέλο ανάπτυξης αγοράς δύο μερών. (marketplaces) όπου αναπτύσσεις τόσο τους παραγωγούς ή προμηθευτές και από την άλλη τους καταναλωτές, ή χρήστες των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουν οι παραγωγοί ή προμηθευτές.  Αν και είναι ένα από τα κλασικότερα επιχειρηματικά μοντέλα, πολλά τεχνολογικά startup το κάνουν χρήση είτε για να ορθολογικοποιήσουν μια αγορά είτε να δημιουργήσουν μια νέα. Ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε για να για αναδείξουμε  τα peer2peer μοντέλα που μπορούν αν δημιουργηθούν μέσα από την συνεργατική οικονομία. Η προσέγγισης του μοντέλου αγορά δύο μερών έγινε  με την ανάλυση της πρόκλησης πιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από το Taxibeat; Πώς θα πρέπει να κινηθεί μετά τον ερχομό του Uber στην Ελλάδα.

Σχεδόν πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε το πρώτο συνεργατικό χώρο στην Ελλάδα όπου σχεδόν όλη η startup σκηνή πέρασε από εκεί. Τώρα εδώ και πέντε μήνες έχω ετοιμάσει το επόμενο βήμα με ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο «Συνεργατικής καινοτομίας», ανήκει  στα μοντέλα open innovation, όπου αν και ο νονός του νέου Business model δεν είμαι εγώ, αλλά μια φίλη το νέο μοντέλο του «CoLab v2.0» είναι καινοτόμο τόσο στην πρόταση αξίας που θα υποστηρίξει, όσο στην αρχιτεκτονική του αλλά και στο μίγμα εσόδων θα είναι αρκετά διαφορετικό από ανάλογα εγχειρήματα, σε διεθνές επίπεδο και αν δεν καταφέρω να το υλοποιήσω μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, θα το αναλύσω αρκετά για να μπορεί να το υλοποίηση κάποιος άλλος μια που τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι creative common. Πρακτικά αυτό που μετράει δεν είναι το μοντέλο αλλά η υλοποίηση του.

Το business model canvas είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που μπορεί αν βοηθήσει στην αναπτύξει είτε ενδοεπιχειρησιακή καινοτομίας είτε να το χρησιμοποιήσει σε μια startup για να δημιουργήσει του επιχειρηματικό της μοντέλο.  Χρόνια πολλά! μια που σήμερα είναι η τελευταία μέρα του 2014.

 

 

 

 

Ομότιμα δίκτυα η εξέλιξη στη παραγωγή και στην διάθεση αγαθών (B μέρος)

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε τον τρόπο που ο καταναλωτής εμπλέκεται, είτε στην δημιουργία ενός προϊόντος είτε στην διάδοση του. Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να αναφέρω μερικά παραδείγματα ομότιμων δικτύων (Peer 2 peer) πέρα από την χρήση συστημάτων διανομής αρχείων.

1) Carpooling : Είναι μια υπηρεσία,  ένα πληροφοριακό συστήματα, που επιτρέπει στους χρήστες του να μοιράζουν πληροφορίες για το που θέλουν να πάνε, αν έχουν μεταφορικό μέσο και αν υπάρχει κάποιος που πάει στον ίδιο προορισμό να χρησιμοποιούν ένα κοινό μέσο και να μοιράζονται το κόστος χρήσης του! Στην Ελλάδα μπορείτε να κάνετε χρήση του carpooling.gr Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της προτακτικής είναι πολλά.

 • Ορθολογικότερη χρήση των ΙΧ.
 • Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Μείωση του ατομικού κόστος μετακίνησης.

Και όλα αυτά με μια ορθολογική κατανεμημένη χρήση των πόρων που έχουμε στην διάθεση μας. Εδώ ένα videaki από μια νέα πιο σοφιστικέ υπηρεσία που κάνει χρήση γεωδεδομένων  μέσω  GPS  που  έχουν τα smartphones σαν το iphone και μπορούν να σας  δώσουν online  δεδομένα για κάθε στιγμή.

Παραλλαγές στο ίδιο θέμα :  μια  λύση share taxi μια άλλη παραλλαγή είναι cabulous για iphone.

2)Social Hospitality : σε αυτή την  κατηγορία θα βρούμε λύσεις  φιλοξενίας ή ανταλλαγής σπιτιών για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το Couch Surfing είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που σκοπό έχει να παρέχει στους χρήστες του: ταξιδιωτικές εμπειρίες, και γνωριμία με άλλους πολιτισμούς  μέσω ενός καναπέ, που προσφέρει αυτός που φιλοξενεί, στον επισκέπτη του. Το δίκτυο έχει πάνω από 1,9 εκατομμύρια χρήστες και 235 χώρες! Στην Ελλάδα  υπάρχουν πάνω από 4600 χρήστες.

Η περίπτωση της ανταλλαγής είναι πιο σύνθετη μια που απαιτεί μια συγκεκριμένη κουλτούρα, που πρέπει να έχει κάνεις. Θα μπορούσα να το παρομοιάζω με  αυτούς  που κάνουν  trekken,  καταδύσεις, ορειβασία, έχουν μια δικιά τους κωδικολογία, έτσι και εδώ απαιτείτε  ιδιαίτερος σεβασμός, στην ιδιοτηκότητα και ιδιαιτερότητα  του άλλου.
Τα πλεονεκτήματα της λύσεις αυτής είναι : Μέσω της κατανεμημένης χρήσεις των πόρων (κανεπέδων – σπιτιών)

 • Ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσω του τρόπου ζωής των οικοδεσποτών.
 • Επιμήκυνση των διακοπών.
 • Μικρότερο κόστος για την διαμονή.

3)Social Lending – Social Funding:  Είναι λύσεις κοινωνικού δανεισμού και χορηγιών.  Η ιδέα ξεκίνησε να δημιουργηθεί μια τράπεζα κοινωνική, όπου ο δανειστής και δανειζόμενος δημοπρατούν το επιτόκιο, έτσι ώστε και ο καταθέτης να έχει καλές αποδόσεις και ο δανειζόμενος να παίρνει δάνεια χαμηλότερου επιτοκίου. Η στρατηγική ήταν να γίνεται μοίρασμα των χρημάτων  του καταθέτη για να μειώσουν το  κίνδυνο να μην χαθούν τα χρήματα από κακές χρηματοδοτήσεις.  Επίσης για να μην γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος υπήρχαν όρια στα ποσά που μπορούσε κάποιος να επενδύσει. Επίσης βαρύτητα έχει το γιατί κάποιος χρειάζεται τα χρήματα, μια άλλη προσέγγιση είναι ο δανεισμός να γίνεται  μέσω φίλων ή γνωστών.

Zopa μάλλον είναι η πρώτη κοινωνική τράπεζα,  έχει έδρα την Αγγλία αλλα έχει προχωρήσει και σε Ιταλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία. Άλλες  εκδοχές αυτής της λύσης είναι Prosper το LendingClub και το CommunityLend . Με αυτή τη λύση δημιουργήθηκε  εμπλοκή μια που εγγυητής για μια τράπεζας είναι η εθνική τράπεζα της κάθε χώρας στην Ιταλία, λόγο της οικονομικής κρίσης στης 10/7/2009 ανεστάλη η άδεια της zopa στην Ιταλία και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Επίσης εντύπωση κάνει που μια μεγάλη πολυεθνική όπως η Virgin έχει δημιουργήσει το Virgin money μια υπηρεσία κοινωνικού δανεισμού.

Εκτός από τον Κοινωνικό Δανεισμό με αυτή τη  μορφή υπήρξαν και άλλες προσεγγίσεις του θέματος όπως ή ΜΚΟ kiva που είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια χρηματοδότησης μικρο-επιχειρηματιών από πολύ φτωχές χώρες από ευαισθητοποιημένους πολίτες των ανεπτυγμένων κρατών. Μετά από κάποιο προκαθορισμένο διάστημα τα χρήματα επιστέφονται από τον επιχειρηματία και συνήθως οι χρηματοδότες   είτε τα επανεπενδύουν σε άλλο επιχειρηματία είτε τα δωρίζουν στον οργανισμό.

Τέλος  συστήματα δωρεών  όπως το kickstarter, ένα εργαλείο χρηματοδότησης  ενός επιχειρηματικού project, είτε για  κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό, είτε μια καλλιτεχνική κατασκευάσει. Είναι μια ένας νέος τρόπος χρηματοδότησης  μέσω δωρεάς. Αν ο ενδιαφερόμενος  καταφέρει να συγκεντρώσει το κεφάλαιο για τον  σκοπό του έργου , τότε τα χρήματα φεύγουν από τους χρηματοδότες και πάνε σε αυτόν που ζήτησε να χρηματοδοτηθεί. Μια παρόμοια λύση είναι το the point

είναι λύσεις οργάνωσης μας ιδέας στο να γίνει πράξη εάν καταφέρει να συγκεντρώσει το κεφάλαιο  μέσω μιας καμπάνιας με συγκεκριμένο τρόπο από ιδιώτες χορηγούς.

4)Coworking places: Είναι μια λύση που σκοπό έχει να παρέχει τις υποδομές σε ομάδες έργου, με κατανεμημένο τρόπο.  Οι υποδομές  είναι κοινόχρηστες όπως και υποστηρικτικές υπηρεσίες με αυτή τη δομή παράγετε ένα δίκτυο επαγγελματιών που μπορεί να προσφέρει υπηρεσιές υψηλού επιπέδου. Νομίζω οτι θα μπορούσε  να λειτουργήσει σαν μοχλός ανάπτυξης, είτε καινοτόμων λύσεων, είτε μέσω τον συνεργιών να μπορούν οι συμμετέχοντες να μετέχουν σε έργα που μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να υλοποιήσουν. Όχι λόγο ανεπάρκειας γνώσης,  αλλά λόγο μη δυνατότητας διάθεσης  πόρων.

Εδώ ένα videaki που δείχνει με απλό τρόπο πως  δουλεύει αυτό το μοντέλο.

Παραδείγματα αυτού του μοντέλου  είναι το IndyHall είναι το Center of  Social Innovation το  HUB . Στην Ελλάδα ελπίζω το φθινόπωρο να είναι  στην διάθεση του κοινού το CoLab in Athens.

Είναι προφανές ότι σε περιόδους κρίσεων σαν την σημερινή, όπου τα αξιακά συστήματα των κοινωνικών δομών και τα οράματα τους, επαναπροσδιορίζονται. Τα κατανεμημένα δίκτυα και οι ομότιμες λύσεις που μπορούν να παράγονται από τα κάτω χωρίς να χρειάζονται κεντρικοί σχεδιασμοί  είναι λύσεις που όλο ένα και περισσότερο θα κερδίζουν έδαφος.

Ομότιμα δίκτυα η εξέλιξη στη παραγωγή και στην διάθεση αγαθών (Α μέρος)

Η εξέλιξη συμμετοχής του καταναλωτή στην αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας, δημιουργεί την ανάγκη να ανασχεδιάσουμε τα πνευματικά δικαιώματα.  Κάτι που μας κάνει να εισάγουμε νέους κανόνες,  που αναπόφευκτα κάποιοι μεσάζοντες θα μείνουν χωρίς δουλειά.  Αλλά αν  η τεχνολογία είναι ένας από τους βασικούς κινητές της ιστορίας. Τότε η τεχνολογία μαζί με άλλους παράγοντες  μας πέρασε από τον μεσαίωνα στο διαφωτισμό, τώρα τα ομότιμα δίκτυα ίσος είναι το τέλος του διαφωτισμού και των κοινωνικοοικονομικών  συστημάτων που ξέρουμε και η απ αρχή ενός νέου σύστημα που η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών θα γίνετε και σε επίπεδο συν δημιουργίας ή θα παράγετε σε ομότιμη βάση  με σεβασμό στην διαφορετικότητα και την προσωπικότητα των εταίρων του δικτύου. Και όχι με έναν υπερβατικό ή μηχανιστικό τρόπο όπως φανταζόντουσαν οι διανοητές του 18-19 αιώνα.

Ας δούμε την αλληλεπίδραση που έχει ο καταναλωτής με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιεί, μαζί με κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα :

 1. Παθητικός καταναλωτής: Ο καταναλωτής παίρνει το προϊόν χωρίς καμιά αλληλεπίδραση.
 2. Αυτό εξυπηρετούμενος καταναλωτής (Self Service): Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Ο καταναλωτής πηγαίνει στον προμηθευτή και επιλέξει ότι χρειάζεται.
 3. Φτιάξε το   μόνος σου (Customize) : Σε αυτό το επίπεδο ο καταναλωτής εμπλέκεται στην αλυσίδα αξία ενός προϊόντος. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι τα ΙΚΕΑ συμπιέζουν το κόστος του προϊόντος αφαιρώντας το κόστος μεταφοράς και συναρμολογήσεις. Ίσος το πιο πετυχημένο μοντέλο αυτού του τύπου.
 4. Συνεργασία στον σχεδιασμό (Co-design) : Σε αυτό το επίπεδο ο καταναλωτής προσθέτει αξία καθώς τροποποιεί με τις δικές του ανάγκες το προϊόν, αντίθετα με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής που το πώς θα είναι το προϊόν το αποφασίζει η ομάδα παραγωγής. Παράδειγμα τέτοιας λύσεις είναι οι εταιρίες Η/Υ πλαίσιο, e-shop, Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν προϊόντα    της Nike με παπούτσια που έχουν την δικιά σας άποψη, ή της ShirtsMyWay με  πουκάμισα στα μέτρα σας, ένα προσωποποιημένο e-shop με πουκάμισα.
 5. Συν δημιουργία (Co-Creaton): Το τελικό επίπεδο συμμετοχής ο καταναλωτής σχεδιάζει και δημιουργεί το προϊόν η την υπηρεσία. Το χαρακτηριστικότερο  παράδειγμα είναι το Open Source για τους Software Developer. Η Wikiredia για τους καταναλωτές γνώσης. Η Procter & Gamble δημιούργησε το πρόγραμμα “Connect and Develop” οπού αναζητά καινοτόμα προϊόντα για να τα αναπτύξει και προωθήσει στην αγορά.

Σε αυτό το μέρος είδαμε βασικά την σχέσει καταναλωτή και αγαθών.  Πώς επηρεάζεται καθώς η αλληλεπίδραση του με αυτά γεννάει την ανάγκη για ένα νέο αξιακό  σύστημα.  Η ομότιμη παραγωγή είναι βιώσιμη, όταν: Το κόστος παραγωγής μειωθεί αρκετά, και όταν το κόστος συντονισμού είναι πολύ μικρό, στην περίπτωση των ομότιμων δικτύων (peer 2 peer)  μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών αυτό είναι δυνατό (Jed Harris)  . Στο επόμενο μέρος θα δούμε εφαρμογές της ομότιμης λογικής σε λύσεις πέρα από την διακίνηση αρχείων.

Open Source και επιχειρήσεις

via Flickr by zgrredek

via Flickr by zgrredek

Με αφορμή την συζήτηση που κάναμε στο Athens digital week σχετικά με τη χρήση ανοικτού λογισμικού σαν στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Θα ήθελα να διατυπώσω μερικές σκέψεις. Το ανοικτό λογισμικό, έχει νόημα αν μιλάμε για χρήσει σε μεγάλη κλίμακα. Εκεί αποδεικνύει την υπεροχή του σε σχέση με το εμπορικό λογισμικό.  Βασική διαφορά του σε σχέση με το εμπορικό λογισμικό  είναι η έννοια της συνεισφοράς,  στην κοινότητα των μηχανικών λογισμικού. Το πλεονέκτημα που παρέχει για τον τελικό χρήστη, είναι η χρήση μιας καλογραμμένης εφαρμογής που το κόστος κτήσεις είναι μηδενικό. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους της πληροφορικής να μπορούν να επεμβαίνουν για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμογών. Ένα από τα  πλεονεκτήματα για το κράτος αλλά  και τις επιχείρισης είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους,  μια που το κόστος κτήσεις του λογισμικού θα μπορούσε να πάει στους ανθρώπους που το δημιουργούν και συντηρούν.  Άρα αντί το κέρδος να βρεθεί σε λίγες εταιρείες να διαχυθεί στους ανθρώπους στης Πληροφορικής, ξανά επιστρέφοντας στην κοινωνία.

Βλέποντάς το από τη σκοπιά της χρήσης του στις επιχειρήσεις, Θα πρότεινα να γίνει μια διαβούλευση με ανθρώπους της αγοράς, της εκπαιδευτικής κοινότητας, και των αντίστοιχων επιμελητηρίων, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες και να βρεθούν οι βέλτιστες open source λύσεις, όπου με γνώμονα την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών να δημιουργηθούν κοινότητες μηχανικών που θα τις υποστηρίξουν.

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι καλές πρακτικές ψηφιακής οργάνωσης, marketing, πωλήσεων, αποθήκης, υποστήριξης μετά την πώληση. Επίσης χρήση βασικών συναρτήσεων για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. (Όπως Share of  wallet (SOW), retention rate, κόστος απόκτησης και διατήρησης πελάτη, αριθμός παραπόνων, ικανοποίηση πελάτη ή χρόνος ανταπόκριση στα αιτήματα του πελάτη.)

Για τις μεσαίες θα μπορούσαν αν είναι πιο αναλυτικά εργαλεία εφόσον έχουν εξειδικευμένο προσωπικό για να τα υποστηρίξει.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τους πόρους για να υλοποιήσουν ότι για αυτές είναι πιο δόκιμο, εδώ ίσος η ακαδημαϊκή κοινότητα να μπορεί να τους καθοδηγήσει.

Παρουσίαση Open Source e-Commerce Applications

Στις μέρες μας που η οικονομική κρίση είναι εδώ, και οι εταιρίες ψάχνουν τρόπους για να συμπιέσουν το κόστος, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ενσωματώσουν open source εφαρμογές.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των εφαρμογών είναι ότι το κόστος ενσωμάτωσης  τους στην εταιρία είναι μικρότερο από μια εφαρμογή με άδειες χρήσης επί πληρωμή. Και αυτό γιατί πληρώνετε μόνο το κόστος ανάλυσης, ανάπτυξης εκπαίδευσης και το κόστος φιλοξενίας, μια πού στην δικιά μας περίπτωση  μιλάμε για e-shop, αφού δεν υπάρχει κόστος άδειας χρήσης.

Βεβαίως το βασικότερο κομμάτι είναι η ανάλυση και η ενσωμάτωση των διαδικασιών στην επιχειρησιακή  πραγματικότητα. Και σε επόμενα άρθρα μου θα αναφερθώ αναλυτικά . Δεν υπάρχει «Develop an e-commerce application from scratch» ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορείου από  την αρχή, γιατί θέλει πολύ χρήμα και αρκετούς πόρους. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ελλιπής ανάλυσης για την εφαρμογή. Τέλος υπάρχουν  open source εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα όμορφο και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ας δούμε μερικές από αυτές :

oscommerce Είναι μια από τις πρώτες open source πλατφόρμες ηλεκτρονικού καταστήματος, πολλά e-shop έχουν πραγματοποιηθεί με αυτήν τη λύση. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες έχουν αναπτυχθεί πολλά module για πληρωμές on line ή off line, είναι φιλική με τις μηχανές αναζήτησης. Έχει γραφτεί σε γλώσσα PHP και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε  βάση δεδομένων MySQL.

zencart To ZEN Cart είναι  παρακλάδι του osCommecre και εδώ έχουμε μια πλατφόρμα φιλική στον χρήστη πολύ εύκολη και κατανοητή πλοήγηση.Έχει γραφτεί σε γλώσσα προγραμματισμού PHP και βάση δεδομένων MySQL.

dashcommerce Το Dash commerce είναι μια λύση σε ASP.NET με βάση MSSQL 2005. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο    έχει απεριόριστες κατηγορίες, χρησιμοποιεί το Pay Pal για σύστημα πληρωμών.

digistoreΤο digistore είναι άλλο ένα παρακλάδι του osCommecre ο επισκέπτης  μπορεί γρήγορα να αγοράσει χωρίς να χρειάζεται  να κάνει εγγραφή. Υποστηρίζει φυσικά και ψηφιακά προϊόντα, έχει πολλά πλους  τρόπους πληρωμής.

opencart Open cart είναι μία ακόμα Open Source πλατφόρμα με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των προηγούμενων λύσεων. Υποστηρίζει πολλαπλές κατηγορίες και μπορεί να είναι πολύγλωσσο.

ubercartΤο ubercart είναι μια πλατφόρμα που  δουλεύει πάνω σε CMS Drupal το καλήτερο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Συνεργάζεται με συστήματα πληρωμών Cyber Source, Authorize.net, PayPal και άλλα. Τα προϊόντα εισάγονται και εξάγονται εύκολα μέσο XML, επίσης το checkout γίνεται με πολύ απλό και εύχρηστο τρόπο.

virtuemark

Το VirtueMart  είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα e-commerce για Joomla CMS σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ευρέως διαδεδομένο. Με πολλαπλά συστήματα πληρωμής σύνδεση με ελληνικές τράπεζες. Απεριόριστες κατηγορίες υποκατηγορίες.

wordpress-intergration e-commerce είναι ένα plug in για το wordpress που του παρέχει την δυνατότητα να έχει λειτουργικότητα e-shop  στοχεύοντας σε social networks. Μπορεί να πληρώσει κάποιος Google Checkout, Paypal, Authorize.net, Payment Express

magento

Ένα νέο πολλά υποσχόμενο e-commerce με πολύ καλό font end αλλά και back end. Μπορεί να χρησιμοποιήσει marketing/promotion λύσεις πουλάω ένα + ένα δώρο, ή πολλαπλές τιμές ανάλογα με το ποσοστό έκπτωσης.  Μπορεί να πληρώσει κάποιος Google Checkout, Paypal, Authorize.net, Payment Express Έχει γραφτεί σε γλώσσα PHP και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε  βάση δεδομένων MySQL.

prestashop Μια πολύ όμορφη λύση με πολλές λύσεις όπως «special deals» με εκπτοτικά κουπόνια, ή μιώση τιμών. δυνατότητα πώλησης  τυποποιημένων προϊόντων και ψηφιακών προϊότων και υπερεσιών.