Category: P2P

Open Business model digital to physical

Αναλύοντας ένα ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο που συνδέει τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο.

Η διεπαφή μεταξύ δύο οικοσυστημάτων, δημιουργεί ένα δύσκολο αλλά πολύ γόνιμο σύστημα, σκεφτείτε το θαλάσσιο οικοσύστημα και το χερσαίο όπου πιθανός να έχουμε και την εκβολή κάποιου ποταμού. Το οικοσύστημα που δημιουργείται είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον λόγο της βιοποικιλότητας αλλά και των ακραίων τιμών που μπορεί να έχουν κάποιοι δείκτες.

Open_Bus_D2P

Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα case study για συστήματα μεταφοράς ψηφιακά έργα σε υλική μορφή.

Όπως στην φύση έτσι και την τέχνη του επιχειρείν η δημιουργία λύσεων που θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τους δημιουργούς ενός άυλου έργου με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

 1. Γιατί αφορά μια μεγάλη μερίδα δημιουργών creative industry
 2. Γιατί τα μοντέλα που βασίζονται στην συν-δημιουργία είναι το μέλλον
 3. Γιατί ο κατανεμημένος τρόπος παραγωγής δημιουργεί αλυσίδες αξίας που οι επωφελούμενοι είναι πολλοί.
 4. Τέλος οι μικρές παραγωγές μόνο για να εξυπηρετήσουν την ζήτηση που υπάρχει την δεδομένη στιγμή μας παρέχει μια φιλικότερη προσέγγιση προς στο περιβάλλον, γιατί δεν σπαταλάμε πόρους και υλικά, που θα έπρεπε να τα αποθηκεύσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε όταν κάποιος τα ζητήσει.

Ξεκινώντας να μιλήσουμε για επιχειρηματικά μοντέλα ανοικτού τύπου. Η βασική διαφορά και το συγκριτικό πλεονέκτημα τους είναι η ευελιξία που παρέχουν τόσο στους δημιουργούς τόσο για την χρήση όσο και στην επαναχρησιμοποίηση του έργου ή μέρους αυτού για δημιουργία νέου έργου, δημιουργώντας αλυσίδες αξίας όπου η αξία διανέμετε στους συμμετέχοντες μετά την παραγωγή της. Πρακτικά μιλάμε για δίκτυα συν-δημιουργίας όπου κάποια πράγματα παρέχονται χωρίς χρέωση δίνοντας χώρο για να δημιουργηθεί η κατάλληλη μάζα και ωρίμανση «προϊόντων – υπηρεσιών» που θα έχουν μια αξία και θα μπορούν να λαμβάνουν οι συμμετέχοντες που συνέβαλαν την παραγωγή της είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Και αν όλα αυτά είναι αρκετά θεωρητικά, σας γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και απλοί μέσα από παραδείγματα.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά που κινητοποιούν τους ανθρώπους για να γίνουν συν δημιουργοί και να κερδίσουν από την παρεχόμενη αξία είναι:

 • Προσβασιμότητα
 • Συμμετοχηκότητα
 • Καινοτομικότητα
 • Φήμη

Business Model Digital to Physical

Σε αυτή την κατηγορία ανοικτών μοντέλων είναι λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών είναι που μετατρέπουν ένα ψηφιακό πόνημα σε υλικό έργο.
Εδώ η τεχνολογία μας παρέχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, μέσο της ανάπτυξης ψηφιακών σχεδίων, και τις υλοποιήσεις τους σε μηχανές CAM, CNC, 3D Printing. Αν μέχρι σήμερα μια εταιρία έπρεπε να έχει κάποιον σχεδιαστή που θα δημιουργούσε το σχέδιο (π.χ. μια καρέκλα) ένα εργοστάσιο κατασκευής ένα χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών αλλά και τελικών προϊόντων, τέλος ένα δίκτυο διανομής για να μεταφερθούν τα προϊόντα σε συνδεδεμένα σημεία πωλήσεις για να μπορεί να τα αγοράσει ο καταναλωτής.
Ας το δούμε το ίδιο παράδειγμα μέσα από μια υπηρεσία peer2peer όπως τo OpenDesk πρόκειται για μια πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή σχεδιαστές, παραγωγούς κατασκευαστές επίπλων και καταναλωτές.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα marketplace που έχει τρεις βασικούς συμμετέχοντες (stakeholders) η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις μια που θα πρέπει να έχεις όλους τους εμπλεκόμενους εκεί για να έχει νόημα μια τέτοια προσπάθεια. Βέβαια ξεκινάς από τους δημιουργούς που θέλουν να παράγουν νέα σχέδια όπου με γνώμονα την λειτουργικότητα και την χρηστικότητα δημιουργούν νέα έπιπλα κάτω από άδειες Creative Commons έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να προσθέσει να μεταποιήσει ή να επεκτείνει την λειτουργικότητα ανάλογα με την ανάγκη του, με προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αναφορά στο αρχικό σχέδιο και τον δημιουργό και αν η χρήση δεν έχει εμπορική εκμετάλλευση ο δημιουργός δεν αξιώνει χρηματική απολαβή. Η ύπαρξη διαφορετικών αδειών χρήση παρέχει την ευελιξία στον δημιουργό να προστατεύσει το έργο του δίνοντάς ζωτικό χώρο για ανάπτυξη και νέων πραγμάτων.

Αρά ο νέος σχεδιαστής έχει τον χώρο για να παρουσίαση την δουλεία του και να δώσει την αφορμή για να εμπλακούν και άλλη την διαδικασία υλοποίησης και διανομής. Έτσι το κανάλι αυτό (OpenDesk) δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν φυσικά προϊόντα από ψηφιακά έργα όπου ο κόσμος θα αναδείξει τα ποιο λειτουργικά και χρηστικά, με την επιλογή τους. Άρα ο καλλιτέχνης εκπληρώνει και τις τέσσερις αξίες Προσβασιμότητα, Συμμετοχηκότητα, Καινοτομία και Φήμη. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή των μικρών παραγωγών (Makerts) δημιουργική άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πράγματα με τα χέρια τους, λόγο των αδειών χρήσεις μπορούν να κατεβάσουν και να υλοποιήσουν τα ψηφιακά σχέδια ενός σχεδιαστή οποίος μπορεί να είναι πολύ μακριά, επίσης μπουν να τα τροποποιήσουν για να καλύψουν μια συγκεκριμένη ανάγκη. Εδώ οι κατασκευαστές συμμετέχουν και αυτοί με την σειρά τους τις τέσσερεις αξίες προσβασιμότητα καινοτομία, συμμετοχηκότητα, και πάντα η εμπιστοσύνη είναι η πεμπτουσία της όποιας ανθρώπινης συναλλαγής. Τέλος ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί το προϊόν από τον πλησιέστερο κατασκευαστή, κερδίζοντας από την μη ύπαρξη ενδιάμεσων, πρόσβαση σε προϊόντα με μια φρέσκια ματιά, που είναι φιλικά στο περιβάλλον μια που κατασκευάζονται μόνο αν κάποιος τα χρειάζεται και τέλος το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους είναι μικρότερο μια που δεν παράγετε CO2 για την μεταφορά και αποθήκευση τους μέχρι να βρεθεί αγοραστής.

valuePropostions_Opendesk2

Πρακτικά δίνει την δυνατότητα στους σχεδιαστές να έρθουν σε άμεση επαφή με τους τελικούς καταναλωτές, στους DIY να επωφεληθούν από την δυνατότητα να υλοποιήσουν τα σχέδια των επίπλων, στους μικρούς παραγωγούς να παρέχουν μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους κάνοντας όλοι την διαδικασία πιο χρηστική αλλά και αποτελεσματική για τους συμμετέχοντες σε αυτή. Όπως το IKEA μείωσε το κόστος για τα έπιπλα μια που την συναρμολόγηση και την μεταφορά από το κατάστημα στο χώρου του πελάτη την κάνουν οι ίδιου οι καταναλωτές. Στην λύση του OpenDesk έχουμε ένα μοντέλο ακόμα πιο ενδιαφέρον μια που η υλοποίηση γίνεται on demand κοντά στο τόπο του καταναλωτή. Ενώ στην αλυσίδα αξίας είναι περισσότεροι οι επωφελούμενοι σε σχέση με το IKEA. Τόσο για τον καταναλωτής για την καλύτερη τιμή, όσο για τον μικρό παραγωγό για την πελατεία που δημιουργεί, αλλά και τον σχεδιαστή για την δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή με τους πελάτες χωρίς κάποιον ενδιάμεσο.

OpenDesk_BM_gr

Το οικονομικό μοντέλο είναι πολύ απλό καθαρό και διάφανο.

 1. Ο Κατασκευαστής ορίζει το κόστος, δεν έχει κάποιο κόστος για να μπει στη πλατφόρμα, μπορεί να γίνει μέλος μια κοινότητας από makers στο FabHub.io και να κερδίσει από τα οφέλη που δημιουργούν οι κοινότητες, όπως συνεργασίες μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα.
 2. 8% της αξία θα πάρει στο σχεδιαστή
 3. 12% της αξίας στην πλατφόρμα για συντήρηση και ανάπτυξη, marketing κλπ

Έστω ότι ο κατασκευαστής θέλει 1000 ευρώ για τα υλικά και την δουλεία του.
Τότε η αξία του τελικού προϊόντος θα είναι :
Κατασκευαστής 1000, Σχεδιαστής 80, OpenDesk 120, ΦΠΑ ανάλογα με την χώρα κατασκευής Ελλάδα 24% 280,8 Αρά τελική τιμή 1480,80 ευρώ στην Ελλάδα.
Αν ο σχεδιαστής αποφασίσει να χρεώνει για το κατέβασμα των σχεδίων του τότε η πλατφόρμα παίρνει προμήθεια 5%

Network-of-makers

Κάποιες σκέψεις για το τέλος

Στην Ελλάδα που δεν ξέρει προς τα που να πάει αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ιδέες και να αναδείξουμε καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αξία.Η εξοικείωση με επιχειρηματικά εργαλεία όπως το Business Model Canvas, αλλά και οι ανάλυση μοντέλων μπορεί να είναι ένας από τους πυλώνες που θα πρέπει να λειτουργήσουμε.

 • Τα επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν πατέντες είναι ανοικτά και προσβάσιμα (Μην φοβάστε ότι θα σας κλέψουν το μοντέλο).
 • Τα επιχειρηματικά μοντέλα ανοικτού τύπου μπορεί να γίνουν η αιχμή του δόρατος για την παραγωγή αξίας συνεργατικά.
 • Αν η καινοτομία του IKEA ήταν στο να αφαιρέσει κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης και διανομής, το μοντέλου του Open Desk είναι πολύ πιο λειτουργικό και βιώσιμο, βέβαια αν δεν καταφέρει να ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο η βιωσιμότητα δεν είναι διασφαλισμένη . Αυτό είναι και η ομορφιά αλλά και ιδιαιτερότητα που έχει το επιχειρώ.

Επιχειρώ σημαίνει ρισκάρω και για να ελέγξω το ρίσκο πρέπει να μετράω τι κάνω για να μάθω όπου  μέσα από αυτή την διαδικασία,θα βελτιώσω το τρόπο που παράγω την αξία. Μόνο μέσα από την τεκμηριωμένη μάθηση και την γρήγορη προσαρμογή σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει,θα μπορέσει να γίνει το κλειδί για την δημιουργία βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

 

 

 

 

 

Advertisements

AirBnB ένα case study για τα Peer2Peer Business Model

Σε μια προσπάθεια να διερευνήσω και να διατυπώσω, την δυναμική που υπάρχει πίσω από τα επιχειρηματικά μοντέλα ως το κλειδί για την δημιουργία εφαρμοσμένης καινοτομία, ξεκινάω μια σειρά από casy study που θα αναλύσω τους μηχανισμούς που υπάρχουν πίσω από αυτά. Με τον όρο επιχειρηματικό μοντέλο πρακτικά μιλάμε για την διαδικασία αποτύπωσης του πώς δημιουργείται, διανέμεται και συλλαμβάνεται  η αξία που παρέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία.
Τα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν τέσσερις διαστάσεις που θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε στα: Ποιος, Τι, Πώς και Αξία. Αναλυτικότερα πρέπει να απαντήσουμε :

Ποιος είναι ο πελάτες;
Τι του προσφέρουμε;
Πως δημιουργούμε την αξία που του προσφέρουμε;
(Αξίας) Πώς δημιουργούνται τα έσοδα;

airbnb

airbnb

To Airbnb είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορεί κάποιος να βάλει προς ενοικίαση το σπίτι του για βραχυχρόνια διάστημα από μια μέρα,μια εβδομάδα κλπ, για χρήση ολιγοήμερων διακοπών, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να ταξιδέψει σε αυτή την περιοχή να βρει καταλύματα με χαμηλότερο κόστος από ένα ξενοδοχείο, ή με ανέσεις που είναι πολύ περισσότερες από αυτές που θα είχε σε ένα ξενοδοχείο για το ίδιο αντίτιμο.

 

Το airbnb είναι μια αγορά βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (marketplace) όπου μπορεί κάποιος είτε να βάλει είτε να βρει κατάλυμα.

Γιατί το σύστημα αυτό είναι peer2peer;

Είναι μια συναλλαγή μέσω μιας υπηρεσίας όπου ο αγοραστής μπορεί να είναι και πωλητής. Άρα αυτός που συμμετέχει μπορεί να έχει είτε έναν είτε και τους δύο ρόλους. Η έννοια της βραχυχρόνιας φιλοξενίας, ή της ανταλλαγής κατοικιών είναι μια όχι καινούρια λύση που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παιδιά από την Ευρώπη που είχαν χάσει τους γονείς τους φιλοξενούνταν σε σπίτια ή κατασκηνώσεις στην Αμερική για διακοπές το καλοκαίρι. Κατά καιρούς το έχουμε δει και στην Ελλάδα, με παιδιά από διάφορες χώρες που ήταν σε πόλεμο. Επίσης βλέπουμε την φιλοξενία ανθρώπων από διάφορα μέρη όπου πηγαίνουν σε μια περιοχή για να βοηθήσουν σε ένα έργο ενώ παράλληλα κάνουν και τις διακοπές τους. Προκειται για κοινωνική συμπεριφορά που βασίζεται στην ενσυναίσθηση στην ανάγκη να κατανοήσουμε τους άλλους ανθρώπους, τον πολιτισμό τους, στις συνήθειες τους. Εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη ανάγκη, αυτό που λέμε «γιατί» το κάνει κάποιος. Πριν γυρίσουμε στο επιχειρηματικό μοντέλο, ας αναλύσουμε λίγο ακόμα τα κίνητρα, και το πλαίσιο. Η κοινωνική συμπεριφορά της ενσυναίσθησης προκύπτει  είτε ως μια ιδιαίτερα αυξημένη κοινωνική αντίληψη, είτε ως μηχανισμός κοινωνικής ισορροπίας σε μια πολύ δύσκολη ή βίαιη κατάσταση όπως ο πόλεμος. Είναι  γνωστό ότι καμία κοινωνική αλλαγή δεν έχει συμβεί αν δεν υπάρχει μια κρίσιμη κοινωνική μάζα.  Η χρηματοοικονομική κρίση του 2007 έθεσε σε μαζικότερη λειτουργία την ενσυναίσθηση στις προηγμένες χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή μαζικά πολύ άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους, ενώ λόγο της ύφεσης και της μεγάλης ανεργίας οι νέοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, εδώ βλέπουμε να ξεκινάει μια μαζικότερη λογική για αυτό που λέμε συνεργατικό τρόπο ζωής. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανάπτυξη του Internet αλλά και των smartphones δημιούργησαν ένα εξαιρετικό περιβάλουν για να αναπτυχθεί μια ψηφιακή υπηρεσία που θα έδινε απάντηση στην βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη, και για να το πούμε διαφορετικά παρέχοντας την δυνατότητα σε κάποιων να εκμεταλλευτεί έναν οικονομικά αδρανή πόρο, όπως ήταν το σπίτι που έχει στην  ιδιοκτησία του, για να κερδίσει κάποια χρήματα από αυτό. Από την άλλη δίνοντας την ευκαιρία σε αυτόν που λαμβάνει την υπηρεσία να έχει πολλές και ενδιαφέρουσες προσφορές. Αυτό που πρακτικά συμβαίνει είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ξεκινάει μέσα από την  δυνατότητα να δημιουργηθεί μια κοινότητα ανθρώπων, που έχουν μια συναλλαγές μέσω της αξίας που δημιουργείται από την δυνατότητα χρήσης ενός συστήματος, που βοηθάει στην διαδικασία παροχής και διαχείρισης της. Επίσης είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι πρακτικά έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο διάρθρωσης της παραγωγής, που διαφοροποιείται από τα μοντέλα παραγωγής, όπως τα γνωρίσαμε μέχρι τώρα.:

α) Ο καταναλωτής μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παραγωγός μέσα στην διαδικασία παραγωγής.

β) Αδρανής οικονομικοί πόροι ενσωματώνονται στην οικονομική δραστηριότητα.

γ)Τα υλικά αγαθά όπως οι υποδομές μετατρέπονται σε υπηρεσίες μεταβάλλοντας την αντίληψη για την ιδιοκτησία αυτών.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν ριζική αλλαγή στην διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλύσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του Airbnb, δηλαδή πως δημιουργεί, διανέμει και συλλαμβάνει την αξία που προσφέρει.  Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι ποιος είναι ο πελάτης; Στην προκειμένη περίπτωση επειδή έχουμε για πλατφόρμα συναλλαγή έχουμε δύο βασικούς και διακριτούς πελάτες, των πάροχο της υπηρεσίας οικοδεσπότης (αυτός που ενοικιάζει το σπίτι του) και τον επισκέπτη (αυτός που χρησιμοποιεί το σπίτι για διακοπές).  Στην ερώτηση τι του προσφέρουμε; Υπάρχουν δύο ξεχωριστές προτάσεις για τον κάθε ένα ξεχωριστά (Vaule Propotition).

Για τον επισκέπτη:

-«Γίνει πολίτης του κόσμου» ταξίδεψε και νιώσε σαν στο σπίτι σου.

-Νιώσε μια μοναδική κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία.

Για τον οικοδεσπότη:

-Η πλατφόρμα μπορεί να σας εξασφαλίσει ασφαλής συναλλαγές.

-Σας προσφέρει ασφάλιση του ακινήτου σας.

-Δημιουργήστε ελκυστικές προσφορές και κερδίστε έχτρα χρήματα από τον διαθέσιμο χώρο που δεν χρησιμοποιείται

Τα κανάλια διανομής της υπηρεσίας είναι ο διαδικτυακός τόπος της πλατφόρμας αλλά και εφαρμογές κινητού, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Μέσω PR και  word of mouth.

Πελατειακές σχέσεις (customer relationship): Εμπιστοσύνη, Αίσθηση κοινότητας, μέσα από online και offline εκδηλώσεις.

Έσοδα: Προμήθεια επί της ενοικίασης, 3% από τον Οικοδεσπότη και 6-12% από τον Επισκέπτη.

Κρίσιμοι Πόροι: Ανάπτυξη και συντήρηση πλατφόρμας, Video και φωτογραφίες, Δημιουργία κοινότητας.

Κυριότερες Δραστηριότητες: Ανάπτυξη και συντήρηση πλατφόρμας, Video και φωτογραφίες, Δημιουργία κοινότητας.

Κρίσιμες Συνεργασίες: Οικοδεσπότες, Φωτογράφοι, Επενδυτές.

Διάρθρωση κόστους: Κόστος υποδομής, Marketing, Ανάπτυξης, Πωλήσεων. 

Ας δούμε και το Business Model Canvas για το airbnb

Προτού δούμε το airbnb σε αριθμούς, θα ήθελα να δούμε πώς καταφέρνει να δημιουργήσει αυτή την αξία; Προφανώς επενδύοντας στην κοινότητα των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Το γιατί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη το αναλύσαμε νωρίτερα, τώρα στο πώς το βασικό στοιχείο είναι η εμπιστοσύνη. Κάνει δράσης online και offline για να αναπτύξει την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Από το 12 που έπληξε ο τυφώνας katrina την Νέα Υόρκη ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για φυσικές καταστροφές όπου ζητάει από τους Οικοδεσπότες να φιλοξενήσουν δωρεάν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη! Το Φεβρουάριο του 14 το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε για τον σεισμό της Κεφαλλονιάς όπου το airbnb ζήτησε από τους ιδιοκτήτες του δικτύου του στο νησί που δεν είχαν πάθει ζημιές να δώσουν δωρεάν για χρήση τα σπίτια τους σε αυτούς που το είχαν ανάγκη.  Πέρα από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης  η υπηρεσία ζητάει από τους χρήστες της να μοιραστούν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες.

Μια άλλη τακτική που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του δικτύου τους ήταν στρατηγικές growthhacking.

Το αποτέλεσμα η εταιρία μέχρι σήμερα έχει σηκώσει 795 εκατομμύρια από 20 επενδυτικά σχήματα έχει εξαγοράσει επτά εταιρίες και αξιολογείτε στα 20 δισεκατομμύρια η αξία της, ενώ απασχολεί 2675 υπαλλήλους.

Τι γίνεται με την αγορά του τουρισμού? Πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό που συμβαίνει; Θα διδάσκουμε τα παιδιά μας για τα επαγγέλματα που χάνονται, ο καστανάς, ο γανωματής, ο γαλατάς, και ο έχων τουριστική μονάδα? Μάλλον θα ήταν υπερβολή κάτι τέτοιο αλλά το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να κάνουν πολλά οι επιχειρηματίες που θα θέλουν να επιβιώσουν σε αυτή την παρά πολύ ανταγωνιστική αγορά. Προφανώς υπάρχει χώρος για πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι γίνεται με το θέμα της νομοθετικής λειτουργίας έτσι ώστε τα κράτη να μην χάνουν το φόρο από το εισόδημα που δημιουργείτε, αλλά και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να διέπει τις νέες διαδικασίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για αυτά τα θέματα.

Πέρα από τα μεγάλα νούμερα αυτό που έχει αξία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η δυναμική που δημιουργείτε μέσα από τα επιχειρηματικά μοντέλα peer2peer με βασικότερες διαστάσεις το «Τι» προσφέρουμε προς τους πελάτες και το με ποιον τρόπο θα δημιουργήσουμε έσοδά από την «Αξία» αυτού. Αν θελήσετε να μάθετε περισσότερα για αυτά και να πειραματιστείτε δημιουργώντας μια τέτοια υπηρεσία μείνετε συντονισμένοι γιατί το φθινόπωρο θα γίνει στην Αθήνα το πρώτο ελληνικό bootcamp για peer2peer startup.

 

 

MWC βλέποντας με άλλα μάτια την Βαρκελώνη

mwc15Την Δευτέρα 2/3 ξεκινάει η μεγαλύτερη παγκόσμια εκδήλωση για τεχνολογίες κινητών  GSMA Mobile World Congress, όπου πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο στην Βαρκελώνη φέτος με τον γενικό τίτλο  «The edge of innovation».Το ενδιαφέρον είναι πως και γιατί η Βαρκελώνη κατάφερε να διοργανώνει τόσο μεγάλα event? Αν θυμηθούμε πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα η πόλη που τους διοργάνωσε ήταν η Βαρκελώνη. Ωραία, άρα είχε λόγο των αγώνων μια υποδομή είχε την ευκαιρία να την δουν πολλοί άνθρωποι και αυτό συντέλεσε στην επιτυχία. Πρακτικά όχι, δημιούργησαν ένα αναπτυξιακό πλάνο υποδομών, από 00 ως 08. Νομίζω ότι είναι κάτι κάτι αντίστοιχο του «business as usual» κρατικοδίαιτης ανάπτυξης υποδομών για έργα που δεν θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία (θυμηθείτε ότι η ανάπτυξη του real estate, πριν το 08 είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη). Το ενδιαφέρων ήταν ότι  μεσούσης της κρίση του 08  η Βαρκελώνη αποφάσισε να στηρίξει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη,22@Barcelona  στο Poblenou όπου έκανε στοχευμένες παρεμβάσεις σε μια περιοχή από 115 οικοδομικών τετραγώνων. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην κλίμακα της παρέμβασης, που είναι μεγάλη αλλά στο μείγμα και την ποιότητα δράσεων που αποφάσισαν να φέρουν στην περιοχή. (Ανάπτυξη υποδομών, κίνητρα για να έρθουν εκπαιδευτικές και ερευνητικής δραστηριότητες στην περιοχή, ανάπτυξη αστικού ιστού με κατοικίες, δημιουργία δικτύων καινοτομίας και νεωτερικότητας).
Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η διαφορά. Μέσα από τις πολιτικές αυτές και την κοινωνικοικονομική συγκυρία η Βαρκελώνη αναδεικνύεται ως η πόλη που φέρνει την εφαρμοσμένη καινοτομία στην καρδία της και μέσα από αυτή την λειτουργία δημιουργούνται πολλές αλυσίδες από μικρο αξίες που δίνουν ζωή στους κατοίκους της πόλης.  
 • Πρακτικά μέσα σε αυτή την περιοχή υπάρχουν 10 πανεπιστήμια.
 • Eπιχειρηματιά θεματικά clusters σε :
  • ενέργεια,
  • πληροφορική,
  • επικοινωνία,
  • βιοτεχνολογία,
 • Eρευνητικά κέντρα.
 • Σύγχρονες κατοικίες για φοιτητές. αλλά και εργαζόμενους.

Το νέο μείγμα οικιστικής ανάπτυξης  βασίζεται σε μια διαδικασία ανάπτυξης ενός τριπλού έλικα :  Ακαδημίας, Παραγωγής και Κράτους, δημιουργείτε μια μόχλευση  για ενσωμάτωση γνώσης και παραγωγή εφαρμοσμένης καινοτομίας όπου βοηθάει στην αύξηση της αξία που παράγετε από τους οργανισμούς, εταιρίες και ανθρώπους που εμπλέκονται στην περιοχή καινοτομίας (innovation district). Νομίζω πέρα από τους  αριθμός για το πόσες θέσεις εργασίας έχουν αναπτυχθεί, τον αριθμό των επιχειρήσεων.κλπ, σύντομα θα δούμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή δημιουργία αξίας από την ένταση γνώσεις και όχι κεφαλαίου σε μια πιο ισορροπημένη ζωή.  

Δεν είναι τυχαίο που η Βαρκελώνη εξελέγη πρώτη μέσα από 58 πόλης ως η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα καινοτομίας 
 1. Τα πλεονεκτήματα από την λειτουργία εκθέσεων αυτής τις κλίμακα. Πέρα από τα άμεσα χρήματα που αφήνει στην πόλη,.
 2. Ενισχύει και ενδυναμώνει το δίκτυο καινοτομίας της πόλης.
 3. Δημιουργεί ευκαιρίες για δουλειές ή συνεργασίες.
 4. Μεταφέρει τεχνογνωσία τους νέους επαγγελματίες .
barcelona_fabcity
Και τώρα τα επόμενο βήμα η μεταφορά από σημειακές παρέμβαση σε παράμεσης μεγαλύτερης κλίμακας. από το FabLab FabCity  η ανάπτυξη του 3dprinting και του IoT θα ανοίξει μια νέα ευκαιρία για τα επόμενα 4-5 χρόνια. θα ήθελα να δώ και στην Ελλάδα κάτι να κάνουμε, γιατί μέχρι τώρα ενώ αναλύουμε τα πράγματα δεν καταφέρνουμε να τα αφομοιώσουμε δημιουργικά προς όφελος της κοινωνίας μας, απλά τα αναπαράγουμε με κακή εκτέλεση και αυτός είναι ο βασικός λόγος γιατί όλα προχωράνε πολύ αργά στο ελληνικό startup οικοσύστημα.
Ελπίζω ότι και οι ελληνικές ζώνες καινοτομίας θα είναι η πεμπτουσία για να εκμεταλλευτούμε παγκόσμια συνέδρια, για την ανάδειξη του τόπου αλλά και των ικανών ανθρώπων που έχει.

Καινοτομία και επιχειρηματική βιωσιμότητα.

Όπως γίνεται κάθε χρόνια όταν τελειώνει ένας χρόνος και ξεκινάει ένας νέος να θέλουμε να κάνουμε ένα απολογισμός για το τι κάναμε στην χρονιά του πέρασε. Θα ήθελα να καταθέσω την γνώμη μου για ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια διαρκώς προσπαθώ να το διαφωτίσω. Αφορά το τρίπτυχο καινοτομία, επιχειρηματικότητα, βιωσιμότητα. Στο 2014 ξεκινήσαμε και τρέξαμε δύο εργαστήρια σχετικά με το θέμα «Επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμη ανάπτυξη». Προσπαθώντας να διερευνήσουμε και να φωτίσουμε το θέμα πώς μπορούμε κάνουμε πράγματα που θα είναι βιώσιμα:

Business model and sustainability workshop

Business model and sustainability workshop

 

Ξεκινώντας από την αρχή: Επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένα η διαδικασία αποτύπωσης, δημιουργίας, διανομής και σύλληψης της αξίας που παρέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία. Προσπαθώντας να διερευνήσουμε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να κάνουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο καινοτόμο; Θα μπορούσαμε να τα ταξινομήσουμε σε τέσσερις βασικές ανεξάρτητες κατηγορίες όπου το νέο μοντέλο θα μπορούσε να είναι είτε μια η περισσότερες από αυτές.

 1. Καινοτομία στην παραγόμενη αξία : Τι καλύτερη πρόταση αξίας έχει η προσφορά μας είτε για ένα υπάρχον είτε για ένα καινούργιο πρόβλημα;
 2. Αρχιτεκτονική καινοτομία: Πώς επαναδημιουργείται η αλυσίδα αξίας για να προσφέρουμε μια νέα πρόταση αξίας;
 3. Καινοτομία στην ροή εσόδων: Αλλάζοντάς το μίγμα εσόδων όπου αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει για καλύτερη πρόταση αξίας.
 4. Καινοτομία στην κουλτούρα: Αλλάζοντάς το πλαίσιο που πραγματοποιούνται τα πράγματα μπορεί να αλλάξεις και την κουλτούρα και οπτική των ανθρώπων.

Μέσα από το εργαστήριο προσπαθήσαμε να αναδείξουμε:

 1. Την κατανόηση των επιχειρηματικών μοντέλων. (Μέσα από τα εννιά δομικά στοιχεία του BMC μπορεί να αποτυπώσει τόσο τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες  όσο και το περιβάλουν έξω από την επιχείρηση. Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η εστίαση, με γνώμονα την ποιότητα αναπτύσσουμε τον καμβά.  Το δεύτερο στοιχείο είναι η ταχύτητα και  ευελιξία  συνδέουμε τις δράσεις από τα δομικά στοιχεία  και κατανοούμε τις σχέσεις που δημιουργούνται. Τέλος το σημαντικότερο στοιχείο του καμβά είναι η κοινή γλώσσα που όλου οι συμμετέχοντες μιλάνε και κατανοούν με τον ίδιο τρόπο όλες τις απαντήσεις από τα δομικά στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου).
 2. Δημιουργώντας εναλλακτικά πρωτότυπα «Πώς θα μπορούσε να είναι;» (Η λογική πίσω από αυτή την διαδικασία είναι να δούμε πόσα και πια θα είναι τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο μοντέλο, είτε στην αξία, είτε στην αρχιτεκτονική, είτε στα έσοδα. Δημιουργώντας πολλές πιθανές εκδοχές).
 3. Αξιολογείστε την δύναμή του κάθε σχεδίου. ( Αναζητώντας την καλύτερη για να την δοκιμάσουμε στην πράξη και βελτιστοποίηση της μέσω της Lean διαδικασίας)
 4. Παρουσίαση του μοντέλου. ( Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της προσπάθειας της κάθε ομάδας).

 

Σκοπός μας είναι μέσα από παραδείγματα να βλέπουν οι άνθρωποι πως και γιατί αξίζει κάποιος να κάνει χρήση των νέων εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικών αποφάσεων. Στο πρώτο εργαστήριο αντιμετωπίσαμε το μοντέλο του open innovation  με την περίπτωση του Lego Idea μια ενδιαφέρουσας αντιμετώπιση για ανάπτυξη, ενός μοντέλου συν-δημιουργίας  όπου οι καταναλωτές γίνονται σχεδιαστές των νέων προϊόντων της εταιρίας. Ενώ στο δεύτερο εργαστήριο αντιμετωπίσαμε το μοντέλο ανάπτυξης αγοράς δύο μερών. (marketplaces) όπου αναπτύσσεις τόσο τους παραγωγούς ή προμηθευτές και από την άλλη τους καταναλωτές, ή χρήστες των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουν οι παραγωγοί ή προμηθευτές.  Αν και είναι ένα από τα κλασικότερα επιχειρηματικά μοντέλα, πολλά τεχνολογικά startup το κάνουν χρήση είτε για να ορθολογικοποιήσουν μια αγορά είτε να δημιουργήσουν μια νέα. Ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε για να για αναδείξουμε  τα peer2peer μοντέλα που μπορούν αν δημιουργηθούν μέσα από την συνεργατική οικονομία. Η προσέγγισης του μοντέλου αγορά δύο μερών έγινε  με την ανάλυση της πρόκλησης πιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από το Taxibeat; Πώς θα πρέπει να κινηθεί μετά τον ερχομό του Uber στην Ελλάδα.

Σχεδόν πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε το πρώτο συνεργατικό χώρο στην Ελλάδα όπου σχεδόν όλη η startup σκηνή πέρασε από εκεί. Τώρα εδώ και πέντε μήνες έχω ετοιμάσει το επόμενο βήμα με ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο «Συνεργατικής καινοτομίας», ανήκει  στα μοντέλα open innovation, όπου αν και ο νονός του νέου Business model δεν είμαι εγώ, αλλά μια φίλη το νέο μοντέλο του «CoLab v2.0» είναι καινοτόμο τόσο στην πρόταση αξίας που θα υποστηρίξει, όσο στην αρχιτεκτονική του αλλά και στο μίγμα εσόδων θα είναι αρκετά διαφορετικό από ανάλογα εγχειρήματα, σε διεθνές επίπεδο και αν δεν καταφέρω να το υλοποιήσω μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, θα το αναλύσω αρκετά για να μπορεί να το υλοποίηση κάποιος άλλος μια που τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι creative common. Πρακτικά αυτό που μετράει δεν είναι το μοντέλο αλλά η υλοποίηση του.

Το business model canvas είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που μπορεί αν βοηθήσει στην αναπτύξει είτε ενδοεπιχειρησιακή καινοτομίας είτε να το χρησιμοποιήσει σε μια startup για να δημιουργήσει του επιχειρηματικό της μοντέλο.  Χρόνια πολλά! μια που σήμερα είναι η τελευταία μέρα του 2014.

 

 

 

 

Συνεργατική οικονομία Share Economy

Για να κατανοήσουμε την συνεργατική οικονομία θα πρέπει να αναλύσουμε το σύμπλεγμα σχέσεων που την διατρέχει. Η συνεργατική παραγωγή  αξίας ως φαινόμενο, είναι μια κατηγορία οικονομικών σχέσεων όπου δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων σε μερίδιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, αντί για πλήρη ιδιοκτησία. Η διαδικασία αυτή γεννά ένα νέο τρόπο παραγωγής, διανομής και σύλληψης της αξίας, δηλαδή νέα επιχειρηματικά μοντέλα.  Ξεκίνησε από την ομότιμη παραγωγή και τα peer2peer δίκτυα, πλέον έχει ενσωματωθεί σε πολλούς κλάδους της κλασικής οικονομίας.

Θέλοντας να καθορίσουμε το πλαίσιο ανάπτυξής της, θα έλεγα ότι βασικοί παράγοντες για την δημιουργία της είναι:  η κοινωνία  μέσα από την επιθυμία της για επικοινωνία, η  τεχνολογία μέσα από την ανάπτυξη του internet of things, των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, των social networks, και τέλος η οικονομική συγκυρία μέσα από την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και της εξαρτημένης εργασίας, την αδρανοποίηση παραγωγικών πόρων και την αδυναμία τροφοδότησης με ρευστότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Δομικά στοιχεία της:

 • Αγορές αναδιανομής:  Πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε ή δεν τα θέλουμε μπορούν να πάνε σε τέτοιες αγορές, είτε ως δωρεά είτε προς πώληση.
 • Συνεργατικός τρόπος ζωής: Χρήση ανενεργών πόρων, όπως χώροι, δεξιότητες, χρήματα ανταλλάσσονται πωλούνται ή επενδύονται.
 • Product Service Systems: Πληρώνω για να έχω πρόσβαση στα οφέλη ενός προϊόντος αντί να το αγοράσω και να έχω την ιδιοκτησία του.

Αξιακό σύστημα πίσω από την συνεργατική  οικονομία.

Τι έχουν πραγματικά ανάγκη οι άνθρωποι;  Το δικαίωμα στην εργασία και την δημιουργικότητα, να είναι ευτυχισμένοι, να δίνουν και να παίρνουν αγάπη από τους πολύ δικούς τους ανθρώπους. Μέσα από την αυτοπραγμάτωση να φτάσουν στην ευδαιμονία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε πάθη ή δεν κάνουμε λάθη. Απλά προσπαθούμε να προάγουμε τον καλό μας εαυτό, αντικαθιστώντας τον καιροσκοπισμό με την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Η συνεργατική αντίληψη είναι βαθύτατα ανθρωποκεντρική σε αρμονία με το περιβάλλον.

Οικονομικοί κλάδοι που αναπτύσσεται η συνεργατική οικονομία.

Τα επενδυτικά σχήματα εκτιμούν πολύ την συνεργατική οικονομία. Αυτές οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις που αυξάνουν τον αριθμό των πελατών τους πολύ γρήγορα, καταστρέφοντας τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα καθώς χρησιμοποιούν το internet, εφαρμογές  για κινητά αλλά και πλατφόρμες ηλεκτρονικών συναλλαγών με χαμηλό κόστος λειτουργίας και επικοινωνίας. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία για γρήγορα και υψηλά κέρδη.

Οι συνολικές επενδύσεις από τους τελευταίους επτά μήνες: 24

 • Μέσος όρος συμφωνιών ανά μήνα το 2014: 3,4
 • Μέσος όρος ποσού χρηματοδότησης τον Ιούνιο του 2013 μελέτη: 29 εκατομμύρια δολάρια
 • Μέσος όρος ποσού χρηματοδότησης για το πρώτο εξάμηνο 2014: 102.600.000 δολαρίων
 • Διάμεσος χρηματοδότηση τελευταίους επτά μήνες: $ 14.000.000
 • Μέσος όρος Ποσό Χρηματοδότησης (εκτός Uber) σε τελευταίους επτά μήνες: 52.600.000 δολάρια
 • Συνολικό Ποσό Χρηματοδότησης στο διάστημα των τελευταίων επτά μηνών: $ 2,46 δισεκατομμύρια
 • Αύξηση της χρηματοδότησης ποσό ανά επένδυση μέσα σε 12 μήνες: 351%

Πηγή Jeremiah Owyan

Οι αντιδράσεις.

Στις αρχές του Ιουνίου έγινε μια απεργία των ταξιτζήδων σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη όπου διαμαρτυρήθηκαν για τον ανταγωνισμό που δημιουργεί το Uber στην δουλειά τους. Το  αποτέλεσμα ήταν την μέρα της απεργίας να έχει αύξηση 850%  η υπηρεσία του  Uber.  Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η αντίδραση της Ευρωπαίας επιτρόπου  Neelie KROES  σχετικά  με  το θέμα. Στην συνεργατική οικονομία, οι άνθρωποι  – όπως οι οδηγοί, ιδιώτες που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες , οι ιδιοκτήτες εξοπλισμού και τεχνίτες –  όλοι πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους και να παίζουν με τους κανόνες. Και  η δουλειά των εθνικών και των τοπικών αρχών είναι να βεβαιωθούν ότι αυτό θα συμβεί.

Την προηγούμενη εβδομάδα  η διοίκηση της Καταλονίας επιδίκασε 30.000 ευρώ πρόστιμο στο  AirBnB για παράβαση του νόμου για ενοικιαζόμενα δωμάτια.  Υπήρξε διαμαρτυρία σχετικά με την απόφαση.

protesta_airbnb

H προσωπική οπτική. Καθώς η Τεχνολογία μας  παρέχει νέες δυνατότητες η εξέλιξη δημιουργεί νέες ευκαιρίες.  Έτσι από τον πρώτο Napster server το 1999 θα φτάσουμε στο i-tunes και  σήμερα στο Spotify, αλλάζοντας θεμελιωδώς την μουσική βιομηχανία. Από τα  CMS, στο blogspot  και το wordpress, στην δημοσιογραφία των πολιτών, αλλάζοντας συθέμελα την βιομηχανία  της ενημέρωσης.  Βλέπουμε πως η τεχνολογία παράγει καινοτομία, που  με την σειρά της θα παράγει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που τελικά θα δώσει νέες κοινωνικές συμπεριφορές.

Το 2009 κυοφορούσα την ιδέα του coLab του πρώτου συνεργατικού χώρου στην Ελλάδα. Τo 2013  ήμουν πλέον απόλυτα σίγουρος οτι η ανάλυση των μηχανισμών και η κατανόηση των μοτίβων πίσω από τα επιχειρηματικά μοντέλα, είναι ο τρόπος για την παραγωγή πραγμάτων που θα έχουν νόημα. Έτσι, δημιούργησα το event «Επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμη  ανάπτυξη«, παράλληλα, εμπνευσμένος από τον τίτλο του  βιβλίου του  Δ. Ποταμιάνου «αλληλέγγυες μέρες» δημιούργησα ένα ομότιτλο τριήμερο BootCamp  για δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως  event  αυτού του τύπου και όραμα μου είναι η ανάδειξη  συνεργατικών  επιχειρηματικών μοντέλων ως η απάντηση του Νότου στην κρίση. Εδώ  μια πρώτη εισαγωγή της συγκεκριμένης δράσης αν και  η κανονική της εκδοχή θα πραγματοποιηθεί κάπου το Φθινόπωρο.

Τώρα  σχεδιάζω  την ανάπτυξη  πέντε  coLabs σε πέντε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενώ παράλληλα κοιτάω για την δημιουργία του πρώτου Agro-CoLab  και την δημιουργία μιας συνεργατικής δομής για καλλιτέχνες.

 Η εξέλιξη. 

Είναι προφανές ότι τόσο το πλάτος αλλά και το βάθος της συνεργατικής οικονομίας είναι πολύ μεγάλο και καλύπτει ευρύ φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και σύντομα  θα έχει την κρίσιμη μάζα για να αλλάξει δομές, αφού τα χρήματα που επενδύονται  στην συνεργατική οικονομία είναι πάρα πολλά. Αυτό με την σειρά του θα επιταχύνει την κοινωνική αφομοίωση και θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές να επανακαθορίσουν το θεσμικό αλλά και το νομικό πλαίσιο. Τέλος, θα αναγκάσει την παραδοσιακή οικονομία να βρει νέα επιχειρηματικά  μοντέλα για να αντεπεξέλθει στο νέο περιβάλλον. Είναι πεποίθηση μου ότι η συγκεκριμένη αλλαγή είναι τόσο καθοριστική που θα την σύγκρινα με την μετάβαση από την φεουδαρχία  στην αστική δημοκρατία.

 

CoWorking space τι είναι και πως δουλεύεις;

Συνεργασίες και μεριζόμενες υποδομές

Συνεργατικός χώρος

Καθώς  πλησιάζουμε στο να κάνουμε πράξη ένα συνεργατικό χώρο, με κοινόχρηστες  γραφειακές υποδομές, αίθουσα συσκέψεων και πρόσβασης σε  ασύρματο Internet. Όπου θα

μπορεί κάποιος, να τον κάνει χρήση μόνο όσο και όταν τον χρειάζεται.   Νιώθω την ανάγκη να πω την γνώμη μου για της συνέργειες.   Προσωπικά είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η απάντηση στην βίαιη ανακατανομή της αγοράς, και την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος  του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας δεν μπορούσε να είναι άλλη από την ορθολογική χρήση των πόρων που έχουμε στην διάθεση μας.

Η συνετή  χρήση  υποδομών και ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν στόχο αφενός μεν το δικαίωμα στην εργασία και αφετέρου δε το δικαίωμα στην δημιουργικότητα. Ο βασικός τρόπος για να κάνουμε πράξη κάτι τέτοιο, βρίσκετε στην αυτοργάνωση ομάδων έργου. Δηλαδή οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που καθορίζουν το μέγεθος και την δομή μιας ομάδας σε σχέσει με ένα έργο που θέλουν να εκπονήσουν. Δεν νομίζω, ότι είναι θέμα μαγικών συνταγών.

Απλά το μόνο που χρειάζεται να  κάνει κάποιος, είναι να ακολουθήσει μερικούς απλούς κανόνες.

Ο τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό, είναι να υπάρχει ένας τόπος ως σημείο αναφοράς, για να συγκεντρώνει επαγγελματίες. Η ύπαρξη πολλών ανθρώπων  δημιουργεί  συνδεσιμότητα, που με την σειρά της  μπορεί να βοηθήσει στο να  παραχθούν προϊόντα ή υπηρεσίες όπου θα γεννηθούν μέσα από τις συνέργειες.

κοινότητα (via yhancik Flickr)

Ποια είναι τα δομικά στοιχεία που καθορίζουν τις ομάδες;

1. Κοινή στρατηγική: Το βασικό ζητούμενο που πρέπει να έχει μια ομάδα έργου είναι η βιωσιμότητα, η κερδοφορία για τους συμμετέχοντες, αλλά και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από άλλα παραδοσιακά εταιρικά σχήματα, που θα κάνουν προσφορές για τα ίδια έργα.
2. Βασικές δεξιότητες : Το  βασικό στοιχείο που απαντά στο γιατί κάποιος να συμμετέχει σε μία συνεργατική ομάδα έργου είναι οι δεξιότητες.  Πολύ απλά γιατί μπορεί σε συνεργασία με κάποιους άλλους να κάνει δουλειές που αλλιώς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει. Άρα η συνεργατικότητα  βασίζεται στην σύνθεση διαφορετικών δεξιοτήτων.
3. Μια σαφής συμφωνία: Οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια. Και η ξεκάθαρες οικονομικές σχέσεις μπορούν να οικοδομήσουν  μια  σωστή σχέση. Μια συμφωνία μπορεί να είναι είτε προφορική είτε γραπτή.
4. Εμπιστοσύνη: Η κοινή δράση  προϋποθέτει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Κάτι που κατά την γνώμη μου είναι απ’τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Το πως θα καταφέρουμε να θέσουμε το κοινό συμφέρων πάνω από το ατομικό βόλεμα. Άρα βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση μιας ομάδας είναι η εμπιστοσύνη, αυτή η κρίση θα μπορούσε να είναι η ευκαιρία για μια νέα οπτική.
5. Μεθοδολογία οργάνωσης: Σε επίπεδο οργάνωσης υπάρχουν τα εργαλεία και τα μοτίβα κοινωνικής συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να κάνουν πράξη, την αυτοργάνωση. Έτσι ώστε να παράγονται τα  χαρακτηριστικά του «προϊόντος», που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη. Λύσεις για  την  κοστολόγηση  του χρόνου υλοποίησης αλλά και  τρόπο παρακολούθησης  των  δεδομένων υλοποίησης σε σχέση με τον χρόνο παράδοσης του.  Άρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ποιοτικά παραγόμενα προϊόντα σε καλές τιμές.  Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Μερικοί λόγοι γιατί κάποιος να πάει να δουλέψει σε ένα συνεργατικό χώρο.

1. Το κόστος χρήσης των υποδομών είναι  μικρότερο από το να συντηρείς ένα γραφείο γιατί το κόστος αυτό κατανέμετε σε όσους το κάνουν χρήση.
2. Είναι γνωστό ότι όταν συγκεντρώνονται σε ένα σημείο πολλοί  επαγγελματίες μπορούν να  δημιουργήσουν ένα χώρο όπου οι υποψήφιοι πελάτες τους  μπορούν να τους βρουν.  Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πελάτες πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από το χώρο, αλλά η διάχυση της πληροφορίας για μια πιθανή δουλειά μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες.
3. Όταν γνωρίζεις και συναναστρέφεσαι δημιουργικούς ανθρώπους, έχεις μεγάλη πιθανότητα να γίνεις πιο δημιουργικός. Επίσης έχεις μεγάλη πιθανότητα να βρεις συνεργάτες που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις δεξιότητες σου, για να παράγεται χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο κατανεμημένος τρόπος διαχείρισης των διαθέσιμων υποδομών σε συνάρτηση με την δημιουργικότητα είναι το μείγμα που απαντά στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Τοπική αγορά λιανικής και P2P λύσεις ανάπτυξης

by RobW_Σε μια περίοδο κρίσης όπου ο κόσμος, έχει σταματήσει να αγοράζει το πρόβλημα που έχουν τα τοπικά μαγαζιά δεν είναι να ορθολογικοποιηθούν οι πόροι της επιχείρησης αλλά το πώς θα πουλήσουν για να έχουν ρευστότητα.
Η απάντηση θα μπορούσε να περιγραφεί από το απλοϊκό σκεπτικό: Αν οι πολίτες έχουν σκοπό να καταναλώσουν Α ευρώ για προϊόντα, το ζητούμενο είναι αν θα τα δώσουν στην τοπική αγορά ή θα καταναλωθούν στα mall . Άρα για να κερδίσει η τοπική αγορά, θα πρέπει να λειτουργήσει με άλλο τρόπο, πιο έξυπνο,  αλλά ας δούμε τα πράγματα από την αρχή.
Νομίζω ότι θα είχε νόημα να δούμε την  εξέλιξη της λιανικής αγοράς, ως μια εκδοχή  του αμερικάνικου ονείρου στην ελληνική του διάσταση, ενός  ‘lifestyle‘ που από την δεκαετία του 50 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 με εξέχουσα θέση να κατέχει η αγορά του Κολωνακίου, της Κηφισιάς, της Γλυφάδας. Από τα μέσα το 80 και καθώς προχωράμε μέχρι το τέλος του αιώνα, όπου η μεσαία τάξη αντρώνεται και το βιοτικό επίπεδο του νεοέλληνα ανεβαίνει, βλέπουμε να αναπτύσσονται Αλυσίδες ηλεκτρικών(π.χ. Κωτσόβολος, Κορασίδης)  , Concept Stores(π.χ. ρεζέρβα είδη δώρων ή καταστήματα μιας αθλητικής μάρκας)  Discount/Outlet (π.χ. Κρασανάκης, και αργότερα Factory Outlet ή τα Stockατζιδα στην Ν.Σμύρνη ), Shop in a Shop(π.χ. Minon, Κλαουδάτος, Χόντος) Internet Retailing (π.χ.plaisio, e-shop.gr)
Είναι προφανές ότι έκτος του επικοινωνιακού ταλέντου που πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας χρειάζονται και πιο μεθοδικά εργαλεία marketing,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή έτσι ώστε να επενδύσουμε την εμπειρία που αποκτά ο πελάτης πριν και  μετά της αγορά από το κατάστημα.
Ας δούμε λίγο τον ανταγωνισμό που έχει η τοπική αγορά. Από την μια τα mall  και από την άλλη το λαθρεμπόριο. Ας δούμε μερικούς λόγους γιατί η τοπική αγορά θα νικήσει τα mall.
 • Τα mall είναι πολύ μεγάλα με αποτέλεσμα να κάνουν να νιώθει ο πελάτης πολύ ‘λίγος’ και μικρός μέσα σε ένα τόσο αχανές χώρο.
 • Τα mall έχουν πολύ μεγάλο κόστος ψύξης θέρμανσης  λόγο του όγκου τους, άρα είναι αντί-οικολογικά.
 • Ο χρόνος για να πάει και να φύγει  κανείς από τα mall είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το να πάει στην τοπική του αγορά.
 • Τα καταστήματα μέσα στα mall εμφανίζονται απρόσωπα, ενισχύοντας την εικόνα της μη προσωποποιημένης συναλλαγής.
Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που τα mall και αυτοί που επένδυσαν σε αυτά σαν προτεινόμενο τρόπο διασκεδάσεις και ψυχαγωγίας θα αποτύχουν. Και νομίζω ότι σε 15 με 20 χρόνια από τώρα θα μένουν μόνο τα κουφάρια τους, για να μας θυμίζουν την ματαιοδοξία των κατασκευαστών τους.
Η τοπικές αγορές μπορούν αν γίνουν και πάλι το κέντρο της τοπικής κοινωνίας επενδύοντας σε πολλαπλές δράσεις που οι τοπικές κοινότητες  μπορούσαν να αναπτύξουν. Αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης όπως την πολιτισμική της ταυτότητα. Δημιουργώντας ελεύθερους δημόσιους χώρους, όπου  οι γονείς μπορούν αν παίξουν με τα παιδιά τους, πεζοδρομώντας και δενδροφυτεύοντας το εμπορικό κέντρο.
Μια  λύση  για τα τοπικά μαγαζιά είναι να αποφασίσουν από κοινού σε ομάδες 4-6 καταστημάτων να επενδύσουν στην δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που θα τους προσφέρει υπηρεσίες IT, Marketing,  social media, PR.
Δηλαδή με κατανεμημένο τρόπο (Peer2Peer) να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που στόχο θα έχουν να παρέχουν με επιστημονικά εργαλεία μια καλύτερη λειτουργία τον καταστημάτων, με χρήση στρατηγική επικοινωνίας  ERP, Loyalty campaigns.  Για να γίνω πιο σαφείς:
 • Ένας άνθρωπος  που έχει σπουδάσει πληροφορική θα μπορούσε  να υλοποιήσει μια open soucre ERP λύση που θα εξυπηρετούσε και της 4 έως 6 επιχειρήσεις που θα μετείχαν στο σχήμα. Αποθήκη, Διαθεσιμότητα, Προσωπικό,Εμπορική διαχείριση,  Πωλήσεις, CRM, Support, POS.
 • Ένας ή δύο  άνθρωποι που έχει σπουδάσει  επικοινωνία,  marketing θα μπορούσε να σχεδίαση την επικοινωνιακή πολίτη των συγκεκριμένων καταστημάτων και να τρέξουν καμπάνιες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων έντυπα social media, Δράσεις για άμεση εμπλοκή του κόσμου με αυτά,.
 • Ένας αρχιτέκτονας επαγγελματικών χώρων θα μπορούσε να βοηθήσει  στο χτίσιμο των εταιρικών ταυτοτήτων που θα πρέπει να έχουν τα καταστήματα.
Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, για νέους επιστήμονες. Ενώ τα καταστήματα της τοπικής αγοράς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, με τρόπο σύγχρονο και ανταγωνιστικό, προσφέροντας  όχι μόνο προϊόντα αλλά μια  συνολική εμπειρία  στους καταναλωτές Η τοπική αγορά είναι ένας ζωντανός οργανισμός με παρελθόν παρόν και μέλλον. Ένα δομικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από μόδα και πρότυπα πρέπει να έχει γνώμονα τις ανθρώπινες αξίες και να επενδύει στον άνθρωπο καταναλωτή.
Το μοντέλο μιας κοινωνίας της αφθονίας είναι πια παρελθόν όπως και τα lifestyle είδωλα του. Όπου  το διαζύγιο της Μενεγάκης, λειτούργησε σαν κάθαρση, όπου το sex symbol του 90 της ξανθιάς πετυχημένης πρωϊνατζούς που το παίζει λίγο χαζή είναι εύπορη, και πολύτεκνη, χάθηκε μαζί  την αγορά φτηνού χρήματος (τα διακοποδάνεια) και τις επιχειρηματικές κινήσεις με τα λεπτά των άλλων, ή κρατικοδίαιτων αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών .
Τώρα που ‘σαν μια Ιθάκη είναι το τώρα που όλο γυρεύω για να βρω και με των Δανών τα δώρα γελώ τον δόλιο μου εαυτό.’ που τραγούδαγε παλιότερα άλλως ένας από το σινάφι της show-buzz.
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τρόπο συνεργατικό. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μόνο το όραμα, και την επιστημονικές καλές πρακτικές πρέπει να ανακαλύψουμε ότι  μαζί  μπορούμε περισσότερα.
(update 01) :  Κατανεμημένη λύση σημαίνει ότι τέσσερις  πέντε καταστηματάρχες συμφωνούν από κοινού ότι θα προσλάβουν full time τρεις εργαζόμενους που θα τους βοηθήσουν στην επιχειρησιακή ολοκλήρωση των καταστημάτων τους. Το αποτέλεσμα θα είναι μικρές ευέλικτες μονάδες, όπου υπάρχει οργανωμένος σχεδιασμός, για το marketing τις πωλήσεις, τη διαθεσιμότητα, και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Σε αυτή την δομή όλοι κερδίζουν.
 • Οι επιχειρηματίες γιατί μπορούν να κάνουν χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνικών οργάνωσης διοίκησης και πωλήσεων που τώρα μόνο μεγάλες εταιρίες μπορούν να έχουν.
 • Οι νέοι επιστήμονες γιατί μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν, αποκτώντας εργασιακή εμπειρία.
 • Οι καταναλωτές γιατί μπορούν να έχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών  10 λεπτά με τα πόδια από το σπίτι τους.

Η λύση προϋποθέτει βούληση για συνέργειες μεταξύ καταστημάτων που είναι κοντά. (Μarketing σχεδιασμός για τον καθένα ξεχωριστά, πιθανός κοινή αποθήκη,  μια εφαρμογή που κρατάει τα δεδομένα και των τεσσάρων επιχειρήσεων POS για τιμολόγια της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά) Τα καταστήματα μοιράζονται πόρους υλικούς ( Service, αποθήκη) και Ανθρώπινο δυναμικό (Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προωθήσεις των πωλήσεων τους). Δεν σημαίνει ότι οι εταιρίες θα γίνουν μια, απλά κάποια πράγματα τα κάνουν από κοινού μοιράζοντας το κόστος τους.