Tagged: CoLab

CoWorking space τι είναι και πως δουλεύεις;

Συνεργασίες και μεριζόμενες υποδομές

Συνεργατικός χώρος

Καθώς  πλησιάζουμε στο να κάνουμε πράξη ένα συνεργατικό χώρο, με κοινόχρηστες  γραφειακές υποδομές, αίθουσα συσκέψεων και πρόσβασης σε  ασύρματο Internet. Όπου θα

μπορεί κάποιος, να τον κάνει χρήση μόνο όσο και όταν τον χρειάζεται.   Νιώθω την ανάγκη να πω την γνώμη μου για της συνέργειες.   Προσωπικά είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η απάντηση στην βίαιη ανακατανομή της αγοράς, και την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος  του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας δεν μπορούσε να είναι άλλη από την ορθολογική χρήση των πόρων που έχουμε στην διάθεση μας.

Η συνετή  χρήση  υποδομών και ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν στόχο αφενός μεν το δικαίωμα στην εργασία και αφετέρου δε το δικαίωμα στην δημιουργικότητα. Ο βασικός τρόπος για να κάνουμε πράξη κάτι τέτοιο, βρίσκετε στην αυτοργάνωση ομάδων έργου. Δηλαδή οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που καθορίζουν το μέγεθος και την δομή μιας ομάδας σε σχέσει με ένα έργο που θέλουν να εκπονήσουν. Δεν νομίζω, ότι είναι θέμα μαγικών συνταγών.

Απλά το μόνο που χρειάζεται να  κάνει κάποιος, είναι να ακολουθήσει μερικούς απλούς κανόνες.

Ο τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό, είναι να υπάρχει ένας τόπος ως σημείο αναφοράς, για να συγκεντρώνει επαγγελματίες. Η ύπαρξη πολλών ανθρώπων  δημιουργεί  συνδεσιμότητα, που με την σειρά της  μπορεί να βοηθήσει στο να  παραχθούν προϊόντα ή υπηρεσίες όπου θα γεννηθούν μέσα από τις συνέργειες.

κοινότητα (via yhancik Flickr)

Ποια είναι τα δομικά στοιχεία που καθορίζουν τις ομάδες;

1. Κοινή στρατηγική: Το βασικό ζητούμενο που πρέπει να έχει μια ομάδα έργου είναι η βιωσιμότητα, η κερδοφορία για τους συμμετέχοντες, αλλά και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από άλλα παραδοσιακά εταιρικά σχήματα, που θα κάνουν προσφορές για τα ίδια έργα.
2. Βασικές δεξιότητες : Το  βασικό στοιχείο που απαντά στο γιατί κάποιος να συμμετέχει σε μία συνεργατική ομάδα έργου είναι οι δεξιότητες.  Πολύ απλά γιατί μπορεί σε συνεργασία με κάποιους άλλους να κάνει δουλειές που αλλιώς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει. Άρα η συνεργατικότητα  βασίζεται στην σύνθεση διαφορετικών δεξιοτήτων.
3. Μια σαφής συμφωνία: Οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια. Και η ξεκάθαρες οικονομικές σχέσεις μπορούν να οικοδομήσουν  μια  σωστή σχέση. Μια συμφωνία μπορεί να είναι είτε προφορική είτε γραπτή.
4. Εμπιστοσύνη: Η κοινή δράση  προϋποθέτει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Κάτι που κατά την γνώμη μου είναι απ’τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Το πως θα καταφέρουμε να θέσουμε το κοινό συμφέρων πάνω από το ατομικό βόλεμα. Άρα βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση μιας ομάδας είναι η εμπιστοσύνη, αυτή η κρίση θα μπορούσε να είναι η ευκαιρία για μια νέα οπτική.
5. Μεθοδολογία οργάνωσης: Σε επίπεδο οργάνωσης υπάρχουν τα εργαλεία και τα μοτίβα κοινωνικής συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να κάνουν πράξη, την αυτοργάνωση. Έτσι ώστε να παράγονται τα  χαρακτηριστικά του «προϊόντος», που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη. Λύσεις για  την  κοστολόγηση  του χρόνου υλοποίησης αλλά και  τρόπο παρακολούθησης  των  δεδομένων υλοποίησης σε σχέση με τον χρόνο παράδοσης του.  Άρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ποιοτικά παραγόμενα προϊόντα σε καλές τιμές.  Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Μερικοί λόγοι γιατί κάποιος να πάει να δουλέψει σε ένα συνεργατικό χώρο.

1. Το κόστος χρήσης των υποδομών είναι  μικρότερο από το να συντηρείς ένα γραφείο γιατί το κόστος αυτό κατανέμετε σε όσους το κάνουν χρήση.
2. Είναι γνωστό ότι όταν συγκεντρώνονται σε ένα σημείο πολλοί  επαγγελματίες μπορούν να  δημιουργήσουν ένα χώρο όπου οι υποψήφιοι πελάτες τους  μπορούν να τους βρουν.  Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πελάτες πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από το χώρο, αλλά η διάχυση της πληροφορίας για μια πιθανή δουλειά μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες.
3. Όταν γνωρίζεις και συναναστρέφεσαι δημιουργικούς ανθρώπους, έχεις μεγάλη πιθανότητα να γίνεις πιο δημιουργικός. Επίσης έχεις μεγάλη πιθανότητα να βρεις συνεργάτες που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις δεξιότητες σου, για να παράγεται χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο κατανεμημένος τρόπος διαχείρισης των διαθέσιμων υποδομών σε συνάρτηση με την δημιουργικότητα είναι το μείγμα που απαντά στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Advertisements