Tagged: Strategy

Yφεση – Στο φαλιμέντο του κόσμου αυτού.

Αντιμετωπίζοντας την ύφεση, που όπως όλα δείχνουν βρίσκετε  εδώ.  «Στο φαλιμέντο του κόσμου αυτού…Της Αριάδνης το μίτο κρατάς κι απ την αρρώστια τους και πάλι το σκας.» αυτοί οι στοίχοι του Ν. Άσιμου θα μπορούσαν να περιγράψουν την οικονομική συγκυρία με σαφήνεια και αισιοδοξία.

Με αφορμή την μηνιαία έκθεση του Ι.Ο.Β.Ε. όπου υπάρχει υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος., θα ήθελα 2989243271_2977235eacμα μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις. Με βάση τις ανθρώπινες αξίες που τον τελευταίο καιρό τις έχουμε ξεχάσει, θα πρέπει να δούμε με μια αισιόδοξη ματιά την πραγματικότητα.

Μετά τον πρώτο πανικό είναι κρίσιμο να κάνουμε μια όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις απλώς αντιδρούν με περικοπή ποσοστού του εργατικού δυναμικού τους και των δαπανών τους, ελπίζοντας ότι μηχανιστικά θα αλλάξουν τα πράγματα. Χωρίς να έχουν μια ορθή αξιολόγηση της κατάστασης και των επιπτώσεων τους για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας τους. Η απάντηση στην κατάσταση θα πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες από την μια ο στρατηγικός σχεδιασμός και ευκαιρίες στην αγορά και από την άλλη η ορθολογικότερη διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου.

Όλοι λένε ότι στις περιόδους κρίσης δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, το θέμα είναι να τις αναγνωρίσεις και να τις μετατρέψεις σε πωλήσεις πριν από τον ανταγωνισμό σου. Ας θυμηθούμε ότι σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού μια επιχείρισης είναι να αξιολογεί το εξωτερικό περιβάλλον της, αναπτύσσοντας ένα όραμα μια οπτική σε σχέση με την κατάσταση σήμερα.

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε παράγοντες που στηρίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα :  (α) την διαφοροποίηση Μάρκετινγκ (Marketing Differentiation), (b) την συνολική ηγεσία κόστους (overall cost leadership) και (γ) την εστίαση (focus) ή niche.

Δεύτερο βήμα η ανάλυση SWOT δηλαδή στρατηγικές μεταξύ ευκαιριών και απειλών που υπάρχουν στην αγορά. Συνήθως την χρησιμοποιούμε  για ολόκληρη την επιχείρηση και στη συνέχεια πραγματοποιούμε ξεχωριστές αναλύσεις SWOT για τους βασικούς μας ανταγωνιστές και για προϊόντα ή τμήματα της αγοράς ή γεωγραφικές περιοχές κλπ.

Τρίτο βήμα είναι η  εξέλιξη αγοράς, ο ρυθμός και η κατεύθυνση της. Η εκτίμηση του βαθμού ελκυστικότητας της αγοράς που σκοπό έχει την καταγραφή έξωεπιχειρησιακών παραγόντων της.

Τέταρτο βήμα η ανάλυση ανταγωνισμού.

Ο δεύτερος πυλώνας τις στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η ορθολογικότερη διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου μας. Επειδή στην κρίση οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες θα πρέπει να μειώσουμε την απώλεια πελατών και αυτό γιατί είναι πιο οικονομικό να διατηρήσεις έναν πελάτη από το να αποκτήσεις έναν νέο πελάτη. Αυτό μπορεί να γίνει αν χτίσεις σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του. Με άλλα λόγια  να κάνεις χρήση τεχνικών CRM :  Βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ενημερώνοντας τον για προϊόντα που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν up-selling  cross-selling , δίνοντας κίνητρα για χρήση ιδικών προνομίων (Loyalty programs).

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η οικονομική απληστία με την συνεχή αναμόχλευση των προσδοκώμενων αξιών, η μυωπική εικόνα των χρηματαγορών, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, η θεσμική διαφθορά, το μαύρο χρήμα είναι μερικά από τα δομικά στοιχεία αυτής της κρίσης.

Αρά η απάντηση θα πρέπει να είναι ενδυνάμωση των ανθρώπινων αξιών όπως έλεγε εκείνο το παλιό τσιτάτο   οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη, να ξανασκεφτούμε τι ανάπτυξη θέλουμε και για ποίον. Ας θυμηθούμε ότι η βιομηχανία του  εφήμερου πέρυσι  έπαιξε με το ρύζι του τρίτου κόσμου, το πετρέλαιο, το χρυσό πριν ξεκινήσει η πτώση των επενδυτικών  τραπεζών. Σε περιόδους αστάθειας  το  πρόταγμα θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό  γιατί πολύ  εύκολα περνάς σε διάφορες φασιστικές λογικές.

Ας ξεκινήσουμε  από την προσωπική ηθική για να  πάμε στην  εταιρική κοινωνική ευθύνη, για να φτάσουμε στην κοινωνία και το κράτος.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements